Giám đốc Học vụ trường Đại học Anh Quốc tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế

Nhân dịp chuyến công tác tham gia giảng dạy lớp Bồi dưỡng trong nước mời chuyên gia nước ngoài giảng khóa I/2020 về kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0 tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020, chiều, ngày 16/12/2020, ông Chiristopher David Jeffery – Giám đốc Học vụ trường Đại học Anh Quốc tại Việt Nam cùng với TS. Joshua James – Giảng viên trường Đại Học Anh Quốc Việt đã có buổi làm việc về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0 với Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia.

Trong buổi làm việc, về phía Học viện Hành chính Quốc gia có ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa – Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế; PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế; các đồng chí là Trưởng, Phó các Phòng, Bộ môn của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế.

Với tinh thần cởi mở và chia sẻ, Phó Giám đốc Phân viện Huế và Giám đốc Học vụ trường Đại học Anh Quốc tại Việt Nam đã trao đổi về tình hình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0; những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đặt biệt là chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý ngày càng được quy định rõ ràng, chặt chẽ.

Để thực hiện tốt hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới, ông Chiristopher David Jeffery rất mong muốn được hợp tác cùng Học viện Hành chính Quốc gia nói chung, PPhân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế nói riêng về phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và tác động của cách mạng công nghiệp 4.0. Đáp lại thiện ý của Giám đốc Học vụ Đại học Anh Quốc tại Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển cũng hy vọng rằng hai đơn vị sẽ hợp tác với nhau nhiều hơn không chỉ công tác đào tạo, bồi dưỡng mà còn nhiều lĩnh vực khác trong quản trị trường đại học.

Một số hình ảnh:

Lãnh đạo Đại học Anh Quốc tại Việt Nam chụp ảnh cùng Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia và Lãnh đạo Phân viện Huế.

Lãnh đạo Đại học Anh Quốc tại Việt Nam chụp ảnh cùng Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia và Lãnh đạo Phân viện Huế.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển trao đổi cùng ông Chiristopher David Jeffery với tinh thần cởi mở và chia sẻ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong bối cảnh hội nhập quốc sâu rộng và tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển trao đổi cùng ông Chiristopher David Jeffery với tinh thần cởi mở và chia sẻ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong bối cảnh hội nhập quốc sâu rộng và tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0

Dương Lê Nguyên Hiền

Comments are closed.