Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế

Sáng ngày 09/7/2022, tại hội trường B104, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế, Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Nội vụ, có đồng chí Vũ Chiến Thắng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ; đồng chí Cấn Thị Bích – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nội vụ.

Về phía Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia, đồng chí Lương Thanh Cường – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc điều hành Học viện; đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính chủ trì hội nghị; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Học viện; Chủ tịch Công đoàn; Hội Cựu chiến binh; Bí thư Đoàn thanh niên Học viện; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Học viện. Về phía Phân viện Học viện tại TP.Huế có đồng chí Nguyễn Hoàng Hiển – Đảng ủy viên, Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Vân – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Thị Thu Vân – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia trình bày báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện trình bày báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, bám sát các chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ, Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia phát huy tốt vai trò lãnh đạo và thống nhất cao các hành động và giữ vững ổn định trong toàn Đảng bộ, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Báo cáo cũng thẳng thắn đánh giá những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, nêu rõ nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan để từ đó rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, tìm biện pháp khắc phục hiệu quả. Để lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2022, báo cáo nêu các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các nhiệm vụ của Đề án “Sáp nhập trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia”, thực hiện tốt các chỉ tiêu trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; công tác nhân sự, đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động; công tác chính trị tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, tuyên giáo, đảng vụ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Học viện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đ/c Bùi Huy Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đ/c Bùi Huy Tùng – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Huy Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện đã trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị cũng đã nghe các tham luận của đại diện một số Chi bộ, Đảng bộ thuộc và trực thuộc Học viện. Các tham luận đều nhất trí với Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Đảng ủy Học viện và nêu những kết quả đạt được trong công tác Đảng 6 tháng đầu năm của từng Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, đồng thời đề xuất một số ý kiến để thực hiện tốt hơn công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2022.

Đ/c Vũ Chiến Thắng – Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đ/c Vũ Chiến Thắng – Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sau khi nghe các báo cáo Sơ kết và ý kiến phát biểu của đại diện một số Chi bộ, Đảng bộ bộ phận, đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo. Đồng chí biểu dương các thành tích mà Đảng bộ Học viện đạt được trong 6 tháng đầu năm, các kết quả Đảng bộ Học viện đạt được góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chung của Đảng ủy Bộ. Đồng thời, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cũng đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy Học viện cần tập trung thực hiện một số nội dung: tiếp tục nghiên cứu, quán triệt tới từng chi bộ, đảng viên, quần chúng các chủ trương, nghị quyết của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Đối với các công tác chuyên môn, đồng chí Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh rằng tập thể Đảng ủy Học viện cần tập trung trí tuệ, nhân lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đ/c Lương Thanh Cường – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tổng kết Hội nghị

Đ/c Lương Thanh Cường – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tổng kết Hội nghị

Phát biểu tiếp thu ý kiến và kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lương Thanh Cường một lần nữa ghi nhận các kết quả đạt được của các Chi bộ thuộc Đảng bộ; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các Chi bộ Khoa, Ban, Phân viện và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể các đảng viên là nguyên nhân quan trọng nhất đối với kết quả đạt được của Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đồng chí Lương Thanh Cường đề nghị các Chi bộ và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Học viện cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022 sau:

(1) Đảng ủy Học viện tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, viên chức và người lao động trong thời gian thực hiện Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện. Tiếp tục quán triệt đến đội ngũ giảng viên, viên chức, người lao động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, cơ hội, cục bộ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay.

(2) Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện; Đề án số hóa quản lý nhân sự Học viện. Xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn nhân sự lãnh đạo và viên chức, người lao động khi thực hiện Đề án sáp nhập; rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Học viện theo Quy định số 58-QĐ/TW. Tập trung đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng năm 2022.

(3) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới… Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 trong Đảng bộ Học viện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ. Quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2025 – 2030… Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện triển khai và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cấp trên. Triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022.

(4) Tập trung triển khai công tác đào tạo đại học không để gián đoạn sau khi Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ vào Học viện được phê duyệt. Chú trọng đổi mới công tác quản lý đào tạo sau đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trình độ thạc sỹ. Hoàn thiện quy trình quản lý đào tạo trình độ tiến sỹ, thạc sỹ phù hợp với cơ chế tuyển sinh và chương trình đào tạo trình độ tiến sỹ, thạc sỹ mới của Học viện. Công tác nghiên cứu khoa học tập trung nghiên cứu lĩnh vực hành chính; tích cực tham gia tuyển chọn các đề tài khoa học cấp quốc gia, cấp bộ, ngành, cấp tỉnh năm 2022 và các năm tiếp theo… Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các đối tác nước ngoài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Học viện phù hợp với tình hình mới. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng. Nâng cao năng lực, phẩm chất, uy tín đôi ngũ giảng viên, viên chức làm công tác hỗ trợ và quản lý đào tạo, bồi dưỡng. Tập trung thực hiện dự án xây dựng trụ sở Học viện tại Hà Nội… Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Học viện. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý tài sản công. Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động.

(5) Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2022. Tăng cường giám sát, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế văn hóa công sở… Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Học viện xây dựng kế hoạch Đại hội Đoàn Thanh niên Học viện nhiệm kỳ 2022 – 2027… cùng các công tác khác.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

 

Đ/c  Nguyễn Minh Tuấn – Đảng ủy viên, Chánh văn phòng Đảng ủy Học viện tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Hội nghị

Đ/c  Nguyễn Minh Tuấn – Đảng ủy viên, Chánh văn phòng Đảng ủy Học viện tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Hội nghị

Đ/c Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Hội nghị.

Đ/c Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Hoàng Hiển - Đảng ủy viên, Giám đốc Phân viện Học viện tại TP. Huế trình bày tham luận tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Hoàng Hiển – Đảng ủy viên, Giám đốc Phân viện Học viện tại TP. Huế trình bày tham luận tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Quang Vinh - Đảng ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước trình bày tham luận tại Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Quang Vinh – Đảng ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước trình bày tham luận tại Hội nghị.

Đ/ c Đặng Khắc Ánh - Đảng ủy viên, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng Khoa QLNN về xã hội trình bày tham luận tại Hội nghị

Đ/ c Đặng Khắc Ánh – Đảng ủy viên, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng Khoa QLNN về xã hội trình bày tham luận tại Hội nghị

Đ/c Giáp Thị Yến - Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Thông tin - Thư viện trình bày tham luận tại Hội nghị.

Đ/c Giáp Thị Yến – Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện trình bày tham luận tại Hội nghị.

12

Toàn cảnh buổi Hội nghị

Toàn cảnh buổi Hội nghị

Đồng chí Vũ Chiến Thắng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm việc với Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia tại phòng khách Phân viện Học viện tại TP. Huế

Đồng chí Vũ Chiến Thắng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm việc với Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia tại phòng khách Phân viện Học viện tại TP. Huế

15

Đồng chí Vũ Chiến Thắng cùng các đại biểu kiểm tra cơ sở vật chất Phân viện Học viện TP. Huế.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng cùng các đại biểu kiểm tra cơ sở vật chất Phân viện Học viện TP. Huế.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Phân viện Học viện TP. Huế.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Phân viện Học viện TP. Huế.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Tin bài: Phòng NN-TH & TT-TV

Comments are closed.