Hội nghị viên chức và người lao động Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-PVMT ngày 12/01/2024 của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung, sáng ngày 16/01/2024, tại hội trường B.104 trụ sở tại thành phố Huế, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung trang trọng tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023 nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đạt được trong năm 2023 đồng thời nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp phù hợp cho việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024.

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy bộ phận, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban Thanh tra nhân dân, lãnh đạo các phòng, khoa cùng toàn thể viên chức và người lao động của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm có: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Phân viện; TS. Trần Đình Chín, Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận, Phó Giám đốc Phân viện; ThS. Đặng Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức – Hành chính.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Phân viện Học viện  Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung phát biểu khai mạc Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung phát biểu khai mạc Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung gửi lời cám ơn đến những nỗ lực đóng góp của Ban Giám đốc Phân viện và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong năm vừa qua. Năm 2023, quá trình thực hiện nhiệm vụ của Phân viện Miền Trung được diễn ra trong bối cảnh thực hiện Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia. Với những định hướng mới trong Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam sáp nhập với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế để trở thành Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung với không ít những khó khăn, thách thức nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và sự nỗ lực, cố gắng của Ban Giám đốc, tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Phân viện Miền Trung đã cùng nhau đoàn kết, nhất trí, không ngừng phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển mong muốn tại Hội nghị, các đồng chí viên chức và người lao động sẽ phát huy tinh thần dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho sự phát triển chung của Phân viện; cùng nỗ lực chung tay với Đảng ủy bộ phận, Ban Giám đốc Phân viện xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh để hoàn thành chỉ tiêu đặt ra tại Hội nghị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

ThS. Đặng Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Trưởng phòng, phòng Tổ chức - Hành chính, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024

ThS. Đặng Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức – Hành chính, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024

Tại Hội nghị, ThS. Đặng Văn Minh, Trưởng phòng, phòng Tổ chức – Hành chính, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung đã trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024. Báo cáo tập trung đánh giá nghiêm túc các mặt công tác, điểm lại những kết quả quan trọng mà Phân viện đã đạt được trong năm vừa qua trên tất cả các mặt hoạt động. Chỉ rõ những điểm còn tồn tại, những vấn đề phát sinh trong bối cảnh hiện nay. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong năm 2023, Phân viện Miền Trung đã đề ra phương hướng và các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 như sau: (1) Bám sát sự chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về các mặt công tác để triển khai công tác chuyên môn đúng quy định; (2) Mỗi đơn vị thuộc Phân viện chủ động đánh giá, khắc phục những hạn chế trong năm 2023 và triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình công tác năm 2024; (3) Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy công tác tuyển sinh đào tạo đại học, đào tạo trình độ thạc sĩ và các loại hình bồi dưỡng. Có cơ chế thu hút, thúc đẩy phối hợp tuyển sinh, mở lớp của từng viên chức và người lao động. Đồng thời linh hoạt trong phương thức tổ chức lớp phù hợp với tình hình chung và điều kiện thực tế của từng địa phương; (4) Tăng cường việc thực hiện dân chủ cơ sở, phân cấp quản lý, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; (5) Viên chức và người lao động đổi mới tác phong, lề lối làm việc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt công tác. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động và văn hóa công sở tại Phân viện; (6) Hiện đại hóa các hoạt động quản lý, điều hành tại Phân viện theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Phân viện; (7) Tận dụng triệt để cơ sở vật chất hiện có và các trang thiết bị hiện đại mới được trang cấp nhằm tạo thêm các nguồn thu cho Phân viện.

Hội nghị cũng đã được nghe các báo cáo về kết quả thực hiện: hoạt động tài chính năm 2023 và thông qua Quy chế quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong năm 2023; báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ năm 2023 của Phân viện. Về cơ bản, các hoạt động đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tích quan trọng, góp phần vào thành công chung của Phân viện.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, ý thức trách nhiệm, Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu phát biểu, thảo luận trực tiếp tại Hội trường. Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đã tiếp nhận 08 lượt ý kiến góp ý từ đại diện các phòng, khoa, tập trung vào các công tác: đào tạo, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng, cơ sở vật chất, kế hoạch tài chính, chế độ, chính sách. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện khu vực Miền Trung đã trao đổi, giải đáp và thông tin chi tiết, kịp thời đối với các ý kiến, kiến nghị, đề xuất mà đại diện các phòng, khoa, cán bộ viên chức và người lao động quan tâm. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển tin tưởng với những nỗ lực của tập thể viên chức và người lao động, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung biểu dương những nỗ lực, đóng góp của toàn thể viên chức, người lao động trên mọi cương vị công tác đã góp phần làm nên những kết quả, thành tích đáng ghi nhận trong năm 2023. Tiếp nối những thành công của năm 2023, trong năm 2024, tập thể viên chức, người lao động, các đơn vị, các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cho năm 2024 thành công hơn nữa .

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung điều hành Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung điều hành Hội nghị

ThS. Đặng Công Minh Tâm, Trưởng phòng, Phòng Tài vụ - Kế toán trình bày báo cáo hoạt động tài chính năm 2023 và thông qua Quy chế quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ của Phân viện

ThS. Đặng Công Minh Tâm, Trưởng phòng, Phòng Tài vụ – Kế toán trình bày báo cáo hoạt động tài chính năm 2023 và thông qua Quy chế quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ của Phân viện

ThS. Nguyễn Đình Quý, Phòng Tổ chức – Hành chính trình bày báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 của Phân viện tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Đình Quý, Phòng Tổ chức – Hành chính trình bày báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 của Phân viện tại Hội nghị

ThS. Mai Thị Phương Dung, Trưởng phòng, phòng Quản lý bồi dưỡng phát biểu ý kiến tại Hội nghị

ThS. Mai Thị Phương Dung, Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng phát biểu ý kiến tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Thụy Ánh Ly, Phó Trưởng phòng, phòng Quản lý đào tạo và công tác sinh viên  phát biểu ý kiến tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Thụy Ánh Ly, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo và công tác sinh viên phát biểu ý kiến tại Hội nghị

TS. Trương Thị Thủy, Phó Trưởng phòng, khoa Khoa học liên ngành phát biểu ý kiến tại Hội nghị

TS. Trương Thị Thủy, Phó Trưởng khoa, Khoa Khoa học liên ngành phát biểu ý kiến tại Hội nghị

ThS. Lê Văn Lộc, Trưởng phòng, phòng Quản trị phát biểu ý kiến tại Hội nghị

ThS. Lê Văn Lộc, Trưởng phòng, Phòng Quản trị phát biểu ý kiến tại Hội nghị

TS. Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Quản lý khoa học, Khảo thí và Thư viện phát biểu ý kiến tại Hội nghị

TS. Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Quản lý khoa học, Khảo thí và Thư viện phát biểu ý kiến tại Hội nghị

ThS. Huỳnh Ngọc Dũng, Phó Trưởng phòng, phòng Tổ chức - Hành chính phát biểu ý kiến tại Hội nghị

ThS. Huỳnh Ngọc Dũng, Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức – Hành chính phát biểu ý kiến tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Minh Đức, Giảng viên, khoa Khoa học liên ngành phát biểu ý kiến tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Minh Đức, Giảng viên, Khoa Khoa học liên ngành phát biểu ý kiến tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn, Giảng viên, khoa Khoa học liên ngành phát biểu ý kiến tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn, Giảng viên, Khoa Khoa học liên ngành phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

16

Lãnh đạo, viên chức và người lao động của Phân viện Học viện hành chính Quốc gia  khu vực Miền Trung chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo, viên chức và người lao động của Phân viện Học viện hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung chụp ảnh lưu niệm

Phòng QLKH, KT&TV

Comments are closed.