Hội thảo “Định hướng phát triển Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030”

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, cùng với các hoạt động chào mừng 37 năm ngày Truyền thống Nhà giáo Việt Nam hướng đến kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế, sáng ngày 15/11/2019 Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030”.

Tham dự Hội thảo, về phía các nhà khoa học có ông Phan Công Tuyên, Nguyên Ủy viên Thường vụ, Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế; TS. Nguyễn Đình Thuận, Phó Hiệu trưởng trường Chính trị TP. Đà Nẵng; ông Trần Quang Thắng, Nguyên Hiệu Trưởng trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế; ông Lê Văn Nghĩa, Nguyên Phó Hiệu trưởng trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế; bà Phạm Thị Xê, Nguyên Phó Hiệu trưởng trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh Thừa Thiên Huế; ông Nguyễn Hữu Quyết, Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế; PGS.TS.Trần Xuân Bình, Đại học Khoa học, Đại học Huế; PGS.TS.Nguyễn Văn Hòa, Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế, Chủ trì Hội thảo; đại diện lãnh đạo các Phòng và đơn vị chức năng cùng các cán bộ, giảng viên, chuyên viên của Phân viện Huế.

Hội thảo có 18 bài viết của 21 tác giả. Các bài viết chia thành 3 nhóm chủ đề chính: Xây dựng tổ chức bộ máy, cơ chế tài chính của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế trong bối cảnh tinh giản biên chế và tự chủ tài chính; Vai trò của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên; Đội ngũ giảng viên trong tiến trình phát triển của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Lương Thanh Cường khẳng định trong quá trình 15 năm hình thành và phát triển Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế đã có rất nhiều thay đổi. Những thay đổi từ nội tại của Phân viện như về tên gọi, tư cách pháp nhân, tổ chức bộ máy, đội ngũ nhân sự, cơ chế tài chính đến những thay đổi từ bên ngoài như việc thay đổi chức năng, nhiệm vụ của Học viện Hành chính Quốc gia, sự biến đổi xu thế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập…Những bối cảnh này đòi hỏi Phân viện Huế cần đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong 15 năm qua và đề ra những định hướng, giải pháp cho quá trình phát triển trong giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030.

Sau các tham luận của các nhà khoa học, các ý kiến thảo luận tại buổi Hội thảo cũng tập trung làm rõ thêm các vấn đề: Đánh giá những kết quả đã đạt được của Phân viện Huế trên các mặt công tác trong 15 năm qua; Chỉ ra những mặt tích cực, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong quá trình phát triển của Phân viện Huế; Làm rõ cơ cấu tổ chức bộ máy, đội ngũ nhân sự phù hợp với xu thế cải cách và tinh giản biên chế hiện nay; làm rõ cơ chế tài chính trong xu thế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Định hướng phát triển công tác đào tạo, bồi dưỡng của Phân viện Huế trong thời gian tới; Sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên như Sở Nội vụ, trường Chính trị đối với Phân viện trong quá trình thực hiện liên kết đào tạo, bồi dưỡng; Đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng với yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng tại Phân viện Huế; Vai trò của nghiên cứu khoa học, đi thực tếtrong công tác giảng dạy của giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia.

Kết thúc Hội thảo, PGS.TS. Lương Thanh Cường đã đánh giá cao sự tham gia đóng góp ý kiến của các đại biểu với tính thực tiễn cao, tâm huyết và xây dựng, đây là cơ sở quan trọng trong việc xây dựng định hướng phát triển Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế đến năm 2025, tầm nhìn 2030 mang tính khả thi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao tiếp tục khẳng định vị trí và uy tín Phân viện Huế trên địa bàn miền Trung.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp trong không khí sôi nổi, cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, giàu tính xây dựng.

            Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo:

PGS.TS.Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phụ trách Phân viện Huế, Chủ trì Hội thảo trình bày Báo cáo đề dẫn

PGS.TS.Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phụ trách Phân viện Huế, Chủ trì Hội thảo trình bày Báo cáo đề dẫn

Ông Phan Công Tuyên, Nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế Báo cáo tham luận tại Hội thảo

Ông Phan Công Tuyên, Nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế Báo cáo tham luận tại Hội thảo

ThS.Đặng Công Minh Tâm, Trưởng Phòng Tài vụ - Kế toán, Phân viện Huế Báo cáo tham luận tại Hội thảo

ThS.Đặng Công Minh Tâm, Trưởng Phòng Tài vụ – Kế toán, Phân viện Huế Báo cáo tham luận tại Hội thảo

Ông Trần Quang Thắng, Nguyên Hiệu trưởng trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại Hội thảo.

Ông Trần Quang Thắng, Nguyên Hiệu trưởng trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại Hội thảo

TS. Nguyễn Đình Thuận, Phó Hiệu trưởng trường Chính trị thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo

TS. Nguyễn Đình Thuận, Phó Hiệu trưởng trường Chính trị thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS. Trần Xuân Bình, Đại học Khoa học, Đại học Huế phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS. Trần Xuân Bình, Đại học Khoa học, Đại học Huế phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS.Nguyễn Xuân Hòa, Đại học Sư phạm, Đại học Huế phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS.Nguyễn Xuân Hòa, Đại học Sư phạm, Đại học Huế phát biểu tại Hội thảo

Dương Lê Nguyên Hiền

Comments are closed.