Hội thảo khoa học “Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tại các tỉnh Miền Trung”

Sáng ngày 27/9/2023, tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung (trụ sở Phân viện tại Quảng Nam) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tại các tỉnh Miền Trung”. TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung; PGS.TS. Trần Xuân Bình, Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế cùng toàn thể viên chức, giảng viên, các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài Phân viện.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 02 điểm cầu trụ sở Phân viện tại Quảng Nam, trụ sở Phân viện tại TP Huế và trên hệ thống phần mềm Microsoft Teams.

TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung, Chủ trì Hội thảo phát biểu khai mạc

TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung, Chủ trì Hội thảo phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung, Chủ trì Hội thảo khẳng định: “Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức có vai trò đặc biệt quan trọng, được xem là khâu mở đầu mang tính quyết định trong công tác cán bộ. Đánh giá đúng sẽ là cơ sở tốt cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, thực hiện chính sách cán bộ, công chức, viên chức chính xác, phù hợp, giúp phát huy được điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của người cán bộ, công chức, viên chức. Điều này sẽ tốt cho hoạt động của cả bộ máy tổ chức, trong đó mỗi mắt xích đều phát huy tối đa năng lực của mình nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, đánh giá đúng còn tạo ra cơ chế kích thích sự phấn đấu tiến bộ của cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường đoàn kết nội bộ. Ngược lại, đánh giá sai sẽ dẫn đến hàng loạt các khâu khác của công tác cán bộ thiếu chính xác, gây nên những hệ lụy tiêu cực đối với đơn vị, tập thể bản thân người cán bộ, công chức, viên chức. Đánh giá không đúng thực chất có thể hoặc sinh ra chủ quan, tự cao, tự đại hoặc trái lại trở nên tự ti, nhụt chí phấn đấu, làm cho tổ chức mất đi những cán bộ, công chức, viên chức tốt”.

TS. Trương Thị Thủy, Phó Trưởng khoa, Khoa Khoa học liên ngành, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung trình bày tham luận tại hội thảo (điểm cầu Phân viện tại Quảng Nam)

TS. Trương Thị Thủy, Phó Trưởng khoa, Khoa Khoa học liên ngành, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung trình bày tham luận tại hội thảo (điểm cầu Phân viện tại Quảng Nam)

Bài tham luận của TS. Trương Thị Thủy, Phó Trưởng khoa, Khoa Khoa học liên ngành, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung với chủ đề “Tác động của việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đến động lực làm việc và đoàn kết nội bộ”. TS. Trương Thị Thủy đề cập vấn đề: Nguyên tắc và tiêu chí của việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Bằng những luận cứ khoa học và thực tiễn tác giả đã phân tích và dẫn chứng tác động của công tác đánh giá đến động lực làm việc, đoàn kết nội bộ, từ đó đưa ra 7 giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo động lực làm việc và đoàn kết nội bộ.

ThS. Nguyễn Minh Đức, Giảng viên, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực  Miền Trung trình bày tham luận tại hội thảo (điểm cầu Phân viện tại Quảng Nam

ThS. Nguyễn Minh Đức, Giảng viên, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung trình bày tham luận tại hội thảo (điểm cầu Phân viện tại Quảng Nam)

Tham luận của ThS. Nguyễn Minh Đức, Giảng viên, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung đề cập đến “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam hiện nay”. Trong phạm vi bài viết tác giả trình bày về một số mặt đổi mới, khái quát về thực trạng công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam vừa qua, trong đó tập trung phân tích một số vấn đề bất cập đặt ra hiện nay trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và các nguyên nhân. Thạc sĩ đưa ra 5 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức ở nước ta hiện nay.

TS. Trần Quyết Thắng, Giảng viên, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực  Miền Trung trình bày tham luận tại Hội thảo (qua hệ thống phần mềm Microsoft Teams)

TS. Trần Quyết Thắng, Giảng viên, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung trình bày tham luận tại hội thảo (qua hệ thống phần mềm Microsoft Teams)

TS. Trần Quyết Thắng, Giảng viên, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung trình bày tham luận “Hoàn thiện tiêu chí và quy trình đánh giá công chức không giữ chức vụ quản lý”. Tiến sĩ đã thống kê và phân tích các tiêu chí và quy trình đánh giá công chức không giữ chức vụ quản lý theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Đặc biệt là những vấn đề tồn tại về tiêu chí và quy trình đánh giá công chức không giữ chức vụ quản lý trong nền công vụ Việt Nam hiện nay và đề xuất những gợi ý giải pháp giải quyết các vấn đề này.

TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực  Miền Trung, Chủ trì Hội thảo phát biểu tổng kết

TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung, Chủ trì Hội thảo phát biểu tổng kết

Phát biểu tổng kết Hội thảo, TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung, Chủ trì hội thảo thay mặt Ban Giám đốc Phân viện trân trọng cảm ơn các đại biểu, các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên, các chuyên gia đã đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp, luận cứ khoa học làm sáng tỏ thêm về vai trò, nội dung, tiêu chí, quy trình của công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức nói chung và các tỉnh Miền Trung. Tiến sĩ mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm về mọi mặt, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại các tỉnh Miền Trung ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung tham dự Hội thảo (điểm cầu Phân viện tại TP Huế)

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung tham dự Hội thảo (điểm cầu Phân viện tại TP Huế)

TS. Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học, Khảo thí và Thư viện, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung thông qua chương trình Hội thảo

TS. Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học, Khảo thí và Thư viện, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung thông qua chương trình Hội thảo

PGS.TS. Hoàng Sĩ Nguyên, Trưởng Khoa, Khoa Quản trị nhân lực và Quản trị Văn phòng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung trình bày ý kiến tại hội thảo (điểm cầu Phân viện tại Quảng Nam)

PGS.TS. Hoàng Sĩ Nguyên, Trưởng khoa, Khoa Quản trị nhân lực và Quản trị Văn phòng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung trình bày ý kiến tại hội thảo (điểm cầu Phân viện tại Quảng Nam)

TS. Nguyễn Văn Dũng, Giảng viên, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực  Miền Trung trình bày ý kiến tại Hội thảo (điểm cầu Phân viện tại Quảng Nam)

TS. Nguyễn Văn Dũng, Giảng viên, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung trình bày ý kiến tại hội thảo (điểm cầu Phân viện tại Quảng Nam)

TS. Lê Thị Thu Huyền, Giảng viên, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực  Miền Trung trình bày ý kiến tại Hội thảo (điểm cầu Phân viện tại TP Huế)

TS. Lê Thị Thu Huyền, Giảng viên, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung trình bày ý kiến tại hội thảo (điểm cầu Phân viện tại TP Huế)

ThS. Trần Thị Trung, Giảng viên, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực  Miền Trung trình bày ý kiến tại Hội thảo (điểm cầu Phân viện tại Quảng Nam)

ThS. Trần Thị Trung, Giảng viên, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung trình bày ý kiến tại hội thảo (điểm cầu Phân viện tại Quảng Nam)

PGS.TS. Trần Xuân Bình, Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển, Đại học Khoa học, Đại học Huế trình bày ý kiến tại Hội thảo (điểm cầu Phân viện tại TP Huế)

PGS.TS. Trần Xuân Bình, Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển, Đại học Khoa học, Đại học Huế trình bày ý kiến tại hội thảo (điểm cầu Phân viện tại TP Huế)

TS. Vũ Hoàng Mạnh Trung, Giảng viên, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung trình bày ý kiến tại Hội thảo (điểm cầu Phân viện tại TP Huế)

TS. Vũ Hoàng Mạnh Trung, Giảng viên, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung trình bày ý kiến tại hội thảo (điểm cầu Phân viện tại TP Huế)

ThS. Huỳnh Ngọc Dũng, Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức – Hành chính , Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung trình bày ý kiến tại hội thảo (điểm cầu Phân viện tại Quảng Nam)

ThS. Huỳnh Ngọc Dũng, Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức – Hành chính , Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung trình bày ý kiến tại hội thảo (điểm cầu Phân viện tại Quảng Nam)

14

Toàn cảnh Hội thảo tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung  (điểm cầu Phân viện tại Quảng Nam)

Toàn cảnh Hội thảo tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung (điểm cầu Phân viện tại Quảng Nam)

16

Toàn cảnh Hội thảo tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung  (điểm cầu Phân viện tại TP Huế)

Toàn cảnh Hội thảo tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung (điểm cầu Phân viện tại TP Huế)

Các đại biểu, giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý tham dự Hội thảo tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung (điểm cầu Phân viện tại Quảng Nam)

Các đại biểu, giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý tham dự Hội thảo tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung (điểm cầu Phân viện tại Quảng Nam)

PHÒNG QLKH,KT&TV

Comments are closed.