Hội thảo khoa học “Quản lý nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Sáng ngày 24/8/2023, được sự đồng ý của Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung trang trọng tổ chức Hội thảo khoa học năm 2023 với chủ đề: “Quản lý nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Tham dự Hội thảo, có đại diện Lãnh đạo, các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên đến từ Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Đại học Khoa học, Đại học Huế, đại diện Lãnh đạo các Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ các tỉnh Miền Trung.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Đặng Thành Lê – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính; PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện khu vực Miền Trung; TS. Trần Đình Chín – Phó Giám đốc Phân viện Học viện khu vực Miền Trung; giảng viên, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện Miền Trung.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 02 điểm cầu Huế và Quảng Nam và trên hệ thống phần mềm Microsoft Teams.

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại điểm cầu Phân viện Học viện khu vực Miền Trung

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Phân viện Miền Trung trụ sở Tp. Huế

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Lương Thanh Cường thay mặt lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia chào mừng các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên các đơn vị trực thuộc Học viện và Phân viện Miền Trung đã tham dự Hội thảo. PGS.TS. Lương Thanh Cường nêu rõ: sau 37 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, cùng với sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị, nguồn nhân lực nước ta đã đạt được những bước phát triển đáng kể. Trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, trình độ khoa học kỹ thuật, thế lực, trí lực của người Việt Nam đã nâng lên một tầm mới. Chỉ số phát triển con người (HDI) của nước ta tăng liên tục theo năm và đã được Chương trình phát triển của Liên hiệp quốc – UNDP đánh giá cao. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu về phát triển nguồn nhân lực chất lượng nguồn nhân lực của nước ta vẫn chưa cao, đặc biệt chất lượng nguồn nhân lực khu vực công nói chung và nguồn nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số. Những nguyên nhân trên xuất phát từ công tác quản lý nhà nước về nguồn nhân lực, cũng như mục tiêu, định hướng phát triển nguồn nhân lực của nước ta chưa hợp lý.

Để đi sâu nghiên cứu về vấn đề này, Phân viện Học viện Miền Trung đã tổ chức Hội thảo khoa học nghiên cứu với chủ đề “Quản lý nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” thật sự cần thiết. Hội thảo sẽ được xem xét và đánh giá ở nhiều góc nhìn khác nhau và ở các cấp độ khác nhau, cũng như sự đan quyện vào nhau của các lĩnh vực thuộc chủ đề Hội thảo.

Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các đại biểu và giảng viên với 20 bài viết, tham luận được gửi đến Ban Tổ chức Hội thảo. Các quan điểm, ý kiến của các đại biểu, chuyên gia được trình bày trong các bài viết tham luận Hội thảo xoay quanh những nội dung: (1) Lý luận và thực tiễn quản lý nhân lực trong cơ quan hành chính nhà nước; (2) Môi trường vận hành, phát triển và đổi mới quản lý nhân lực trong cơ quan hành chính nhà nước; (3) Kinh nghiệm quản lý nhân lực trong cơ quan hành chính nhà nước một số nước và bài học tham khảo cho Việt Nam.

Trong đó có một số bài viết nổi bật được trình bày tại Hội thảo bao gồm:

ThS. Lê Thị Lý – Phó trưởng Bộ Môn Quản lý về nội chính, Khoa Quản lý xã hội – Học viện Hành chính Quốc gia trình bày tham luận tại điểm cầu trực tuyến

ThS. Lê Thị Lý – Phó trưởng Bộ môn Quản lý về nội chính, Khoa Quản lý xã hội – Học viện Hành chính Quốc gia trình bày tham luận tại điểm cầu trực tuyến

Bài tham luận của ThS. Lê Thị Lý – Phó trưởng Bộ môn Quản lý về nội chính, Khoa Quản lý xã hội – Học viện Hành chính Quốc gia “Quản lý công chức của cơ quan hành chính nhà nước từ hoạt động bồi dưỡng theo vị trí việc làm”. Bài tham luận đã đưa ra các yếu tố: Để có nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, có chất lượng dịch vụ cao phải chú trọng bồi dưỡng công chức, nhằm phát huy cao độ tiềm lực của con người cho phát triển. Chất lượng công chức phải được đo lường một cách định lượng, đảm bảo kiến thức, kỹ năng và thái độ ứng với từng vị trí việc làm trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

TS. Lê Thị Thu Huyền – Phân viện Học viện khu vưc Miền Trung trình bày tham luận tại điểm cầu Phân viện

TS. Lê Thị Thu Huyền – Phân viện Học viện khu vưc Miền Trung trình bày tham luận tại điểm cầu Phân viện

TS. Lê Thị Thu Huyền – giảng viên Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung đã trình bày tham luận “Các điểm mới về thực hiện hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập”. Nguồn nhân lực khu vực công của nước ta chủ yếu bao gồm cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng lao động hợp đồng. Trong hơn 20 năm triển khai Nghị định 68 và gần 3 năm triển khai Nghị định 161, quy định về lao động hợp đồng vẫn còn một số bất cập, do đó Nghị định 111 ra đời nhằm khắc phục các hạn chế trên. Nghị định có nhiều điểm mới như về đối tượng áp dụng; các công việc thực hiện hợp đồng; các loại hợp đồng; thẩm quyền ký hợp đồng; việc ký hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ đối với ĐVSNCL; kinh phí thực hiện hợp đồng và điểm mới về điều kiện chuyển tiếp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

TS. Lê Cẩm Hà – Trưởng Bộ môn Quản lý và phát triển nguồn nhân lực, Khoa Hành chính học, Học viện Hành chính Quốc gia trình bày tham luận “Thách thức trong thu hút nguồn nhân lực trẻ vào nền công vụ trong bối cảnh xây dựng Chính phủ số”. Bài tham luận đã đưa ra các chủ trương chính sách thu hút nhân tài trẻ vào nền công vụ của Đảng và Nhà nước đã rõ ràng, tuy nhiên thực tế cho thấy, việc triển khai chính sách này còn nhiều bất cập và gặp nhiều khó khăn cho nên nhiều người trẻ, có năng lực, trình độ học vấn cao, có đạo đức vào làm một thời gian lại rứt áo ra đi khá phổ biến. Đây đang là một thách thức rất lớn trong bối cảnh xây dựng Chính phủ số hiện nay. Việc thu hút, sử dụng nguồn nhân lực trẻ vào nền công vụ đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cần có các giải pháp để khắc phục nguồn nhân lực trẻ vào nền công vụ ở Việt Nam trong bối cảnh xây dựng Chính phủ số như thế nào và các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới .

4

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện khu vực Miền Trung phát biểu Khai mạc Hội thảo tại điểm cầu Phân viện Miền Trung trụ sở Tp. Huế

PGS.TS. Lương Thanh Cường - Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện khu vực Miền Trung điều hành Hội thảo tại điểm cầu Phân viện Miền Trung trụ sở Tp. Huế

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện khu vực Miền Trung điều hành Hội thảo tại điểm cầu Phân viện Miền Trung trụ sở Tp. Huế

Phát biểu bế mạc Hội thảo, thay mặt Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển khẳng định, kết quả từ các trao đổi, tham luận giá trị của các đại biểu gửi đến Hội thảo đã cho thấy những góc nhìn khác nhau và ở các cấp độ khác nhau, cũng như sự đan quyện vào nhau của các lĩnh vực thuộc chủ đề Hội thảo. Những vấn đề này nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp trong quản lý nhà nước về nguồn nhân lực nói chung, quản lý trong cơ quan hành chính nói riêng. Giám đốc Phân viện Học viện khu vực Miền Trung gửi lời cám ơn chân thành đến Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia đã tạo mọi điều kiện để Phân viện tổ chức Hội thảo diễn ra thuận lợi; cảm ơn các đại biểu, nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên đã tham dự Hội thảo và đóng góp ý kiến góp phần để Hội thảo thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

PGS.TS. Hoàng Sĩ Nguyên – Trưởng Khoa Quản trị nhân lực và Quản trị Văn phòng, Phân viện Học viện khu vực Miền Trung trình bày ý kiến tại điểm cầu Phân viện

PGS.TS. Hoàng Sĩ Nguyên – Trưởng khoa, Khoa Quản trị nhân lực và Quản trị Văn phòng, Phân viện Học viện khu vực Miền Trung trình bày ý kiến tại điểm cầu Phân viện

TS. Trần Hải Định - Phân viện Học viện khu vực Miền Trung trình bày ý kiến tại điểm cầu Phân viện

TS. Trần Hải Định – Phân viện Học viện khu vực Miền Trung trình bày ý kiến tại điểm cầu Phân viện

ThS. Lê Văn Mão – Phân viện Học viện khu vực Miền Trung trình bày ý kiến tại điểm cầu Phân viện

ThS. Lê Văn Mão – Phân viện Học viện khu vực Miền Trung trình bày ý kiến tại điểm cầu Phân viện

ThS. Mai Thị Phương Dung - Phân viện Học viện khu vực Miền Trung trình bày ý kiến tại điểm cầu Phân viện

ThS. Mai Thị Phương Dung – Phân viện Học viện khu vực Miền Trung trình bày ý kiến tại điểm cầu Phân viện

Bà Nguyễn Thị Thu Sương – Phó phòng Nội vụ huyện Phú Vang trình bày ý kiến tại điểm cầu Phân viện

Bà Nguyễn Thị Thu Sương – Phó Trưởng phòng, Phòng Nội vụ huyện Phú Vang trình bày ý kiến tại điểm cầu Phân viện

11

Toàn cảnh Hội thảo tại điểm cầu Phân viện Học viện khu vực Miền Trung trụ sở tại TP.Huế

Toàn cảnh Hội thảo tại điểm cầu Phân viện Học viện khu vực Miền Trung trụ sở tại TP.Huế

13

Toàn cảnh Hội thảo tại điểm cầu Phân viện Học viện khu vực Miền Trung trụ sở tại tỉnh Quảng Nam

Toàn cảnh Hội thảo tại điểm cầu Phân viện Học viện khu vực Miền Trung trụ sở tại tỉnh Quảng Nam

Các đại biểu, giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý tham dự Hội thảo tại điểm cầu Phân viện Học viện khu vực Miền Trung

Các đại biểu, giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý tham dự Hội thảo tại điểm cầu Phân viện Học viện khu vực Miền Trung

Tin bài: Phòng QLKH,KT&TV

Comments are closed.