Hội thảo khoa học “Thực tiễn đổi mới quản lý nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay”

Sáng ngày 13/9/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung đã tổ chức Hội thảo khoa học “Thực tiễn đổi mới quản lý nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay” thuộc đề tài khoa học cấp Bộ, mã số đề tài ĐTCT.06/23 do PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện khu vực Miền Trung làm chủ nhiệm đề tài. Đây là nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình khoa học trọng điểm cấp Bộ “Tổ chức hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả” giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Nội vụ.

Tham dự Hội thảo có Nguyên Thứ Trưởng Bộ Nội vụ – TS. Nguyễn Tiến Dĩnh; Nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ – TS. Đinh Duy Hòa; Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ – TS. Nguyễn Ngọc Vân, đại diện lãnh đạo, các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công đoàn, Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang, Sở Nội  vụ tỉnh Hà Giang, Công ty TNHH nhà nước MTV xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế, Trường Cao đẳng giao thông vận tải Thừa Thiên Huế.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: TS. Bùi Huy Tùng – Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng; TS. Nguyễn Quang Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước; PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Trưởng khoa, Khoa Quản lý xã hội; PGS.TS. Hoàng Mai – Trưởng khoa, Khoa Quản trị nhân lực; TS. Đặng Thành Lê – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính; PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng khoa, Khoa Khoa học liên ngành; TS. Lê Toàn Thắng – Trưởng khoa, Khoa Quản lý kinh tế; TS. Nguyễn Tiến Hiệp – Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Thư viện; TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên; TS. Trương Cộng Hòa – Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; PGS.TS. Ngô Thành Can – Giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia; PGS.TS. Nguyễn Minh Phương – Giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia; các giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia; Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh và Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 02 điểm cầu Huế và Quảng Nam và trên hệ thống phần mềm Microsoft Teams.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện KVMT phát biểu đề dẫn và khai mạc Hội thảo tại điểm cầu Phân viện KVMT trụ sở tại Tp. Huế

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện KVMT phát biểu đề dẫn và khai mạc Hội thảo tại điểm cầu Phân viện KVMT trụ sở tại Tp. Huế

Phát biểu đề dẫn và khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển nhấn mạnh: Trọng tâm cải cách hành chính trong 10 năm tới là: Cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của đất nước, trong đó, chú trọng cải cách chính sách tiền lương; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Để thực hiện được mục tiêu trên, chúng ta phải đổi mới quản lý nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng hiệu quả, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách và hội nhập, đó là điều hết sức cấp bách và cần thiết.

Với mục đích nghiên cứu sâu, có góc nhìn đa chiều về thực tiễn đổi mới quản lý nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước, nhóm nghiên cứu đề tài cấp Bộ «Đổi mới quản lý nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam» đã tiếp tục tổ chức Hội thảo lần thứ 2 với chủ đề «Thực tiễn đổi mới quản lý nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay».

Với hơn 30 bài viết mà Hội thảo nhận được từ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, các giảng viên trong và ngoài Học viện Hành chính Quốc gia gửi tới Ban Tổ chức Hội thảo đã cho thấy sức hút của chủ đề này luôn là đề tài nóng và được các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người dân quan tâm.

TS. Lê Cẩm Hà, Trưởng Bộ môn Chính sách và Phát triển nguồn nhân lực, Khoa Quản trị nhân lực, Học viện Hành chính Quốc gia trình bày tham luận tại điểm cầu trực tuyến

TS. Lê Cẩm Hà, Trưởng Bộ môn Chính sách và phát triển nhân lực, Khoa Quản trị nhân lực, Học viện Hành chính Quốc gia trình bày tham luận tại điểm cầu trực tuyến

Trong phần tham luận, TS. Lê Cẩm Hà, Trưởng Bộ môn Chính sách và phát triển nhân lực, Khoa Quản trị nhân lực, Học viện Hành chính Quốc gia đã nêu khái quát về thực trạng quản lý nhân lực trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay cũng như xu hướng đổi mới công tác này trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, Nguyên Thứ Trưởng Bộ Nội vụ trình bày ý kiến tại điểm cầu trực tuyến

TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ trình bày ý kiến tại điểm cầu trực tuyến

PGS.TS. Ngô Thành Can, Giảng viên Cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia trình bày ý kiến tại điểm cầu trực tuyến

PGS.TS. Ngô Thành Can, Giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia trình bày ý kiến tại điểm cầu trực tuyến

Để làm rõ vấn đề của TS. Lê Cẩm Hà trình bày, TS. Nguyễn Tiến Dĩnh đã đưa ra các quan điểm quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả và những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy hành chính nhà nước hiện nay. Từ đó đề xuất cần đổi mới một cách đồng bộ trong quản lý nguồn nhân lực ở cơ  quan hành chính nhà nước các cấp từ công tác tuyển dụng, sử dụng, thực hiện các chế độ chính sách với 10 nội dung và 5 giải pháp.

PGS.TS. Ngô Thành Can nhấn mạnh về các giải pháp đổi mới quản lý nhân  lực của cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia, đó là đổi mới vai trò lãnh đạo của Đảng, đổi mới vai trò của hệ thống chính trị, ảnh hưởng của cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đối với quản lý nhân lực. PGS.TS. Ngô Thành Can cũng đề cập đến đổi mới các khâu trong công tác quản lý cán bộ công chức như hoàn thiện các văn bản QPPL, tư duy, cách làm của người làm công tác cán bộ, tuyển dụng, sử dụng CBCC, chú trọng người tài năng, đào tạo, bồi dưỡng CBCC.

TS. Nguyễn Ngọc Vân, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ trình bày ý kiến tại điểm cầu trực tuyến

TS. Nguyễn Ngọc Vân, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ trình bày ý kiến tại điểm cầu trực tuyến

Tham luận của TS. Nguyễn Ngọc Vân đề xuất hai giải pháp đạt mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức hành chính chuyên nghiệp, đáp ứng cho yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả. Một là, thay đổi tư duy xây dựng đội ngũ công chức, kể cả công chức lãnh đạo; Hai là, thay đổi định hướng tuyển dụng công chức, bồi dưỡng công chức, tập trung vào hình thành văn hóa công vụ, văn hóa trách nhiệm, tính thần chuyên nghiệp và lòng tự trọng của CBCC.

ThS. Hoàng Thị Thu Hoài, Giảng viên, Phân viện Học viện KVMT trình bày tham luận tại điểm cầu Phân viện trụ sở tại Tp. Huế

ThS. Hoàng Thị Thu Hoài, Giảng viên, Phân viện Học viện KVMT trình bày tham luận tại điểm cầu Phân viện trụ sở tại Tp. Huế

Tiếp đến là tham luận của ThS. Hoàng Thị Thu Hoài về thực trạng «chảy máu chất xám» khu vực công ở Việt Nam hiện nay và phân tích rõ nguyên nhân của thực trạng này, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục những bất cập nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực của cơ quan  hành chính nhà nước trong bối cảnh mới.

ThS. Lê Thị Phương Thảo, Giảng viên, Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại điểm cầu tại điểm cầu trực tuyến

ThS. Lê Thị Phương Thảo, Giảng viên, Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại điểm cầu tại điểm cầu trực tuyến

TS. Trần Viết Nguyên, Phó Chủ tịch Hội đồng XS KVMT trình bày tham luận tại điểm cầu Phân viện trụ sở tại Tp. Huế

TS. Trần Viết Nguyên, Phó Chủ tịch Hội đồng XS KVMT trình bày tham luận tại điểm cầu Phân viện trụ sở tại Tp. Huế

Hội thảo cũng được nghe ThS. Lê Thị Phương Thảo tham luận của về đổi mới công tác thu hút và tuyển dụng công chức đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia theo hướng hiện đại hiệu quả; TS. Trần Viết Nguyên tham luận về một số định hướng và giải pháp đổi mới quản lý nhân sự cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam; TS. Tô Trọng Mạnh tham luận về hoàn thiện công tác tuyển dụng cán bộ, giải pháp căn bản trong chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ cán bộ chuyên nghiệp, thực tài.

Thông qua 5 bài tham luận và ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học trao đổi tại Hội thảo đã gợi mở nhiều giải pháp đổi mới quản lý nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay, đáp ứng cho yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực hiệu quả.

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Chủ nhiệm đề tài trân trọng cảm ơn các đại biểu dự Hội thảo, trình bày tham luận, gửi bài tham luận, đóng góp ý kiến hữu ích cho nội dung các chuyên đề nghiên cứu của đề tài. Chủ nhiệm đề tài và các thành viên sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các lãnh đạo, các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên để chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài trước khi trình Hội đồng nghiệm thu.

Một số hình ảnh:

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện khu vực Miền Trung điều hành Hội thảo tại điểm cầu Phân viện Miền Trung trụ sở Tp. Huế

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện khu vực Miền Trung điều hành Hội thảo tại điểm cầu Phân viện Miền Trung trụ sở Tp. Huế

Toàn cảnh Hội thảo tại điểm cầu Phân viện Học viện KVMT trụ sở tại Tp. Huế

Toàn cảnh Hội thảo tại điểm cầu Phân viện Học viện KVMT trụ sở tại Tp. Huế

Toàn cảnh Hội thảo tại điểm cầu Phân viện Học viện KVMT trụ sở tại tỉnh Quảng Nam

Toàn cảnh Hội thảo tại điểm cầu Phân viện Học viện KVMT trụ sở tại tỉnh Quảng Nam

Các đại biểu, giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý tham dự Hội thảo tại điểm cầu Phân viện Học viện KVMT trụ sở tại Tp. Huế

Các đại biểu, giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý tham dự Hội thảo tại điểm cầu Phân viện Học viện KVMT trụ sở tại Tp. Huế

PHÒNG QLKH,KT&TV

Comments are closed.