Kế hoạch Tổ chức nhập học và đón tiếp tân sinh viên trình độ đại học chính quy trúng tuyển năm 2023

Ngày 08/9/2023, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung ký ban hành Kế hoạch số 120/KH-PVMT về việc Tổ chức nhập học và đón tiếp tân sinh viên trình độ đại học chính quy trúng tuyển năm 2023.

Xem Chi tiết

 

Comments are closed.