Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ năm học 2022 – 2023 và các học phần thi ghép của sinh viên ngành thanh tra trúng tuyển năm học 2020, học viên lớp đại học liên thông hệ vừa làm vừa học trúng tuyển năm 2021

Ke Hoạch

Lịch Thi

 

 

Comments are closed.