Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 26/2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung

Sáng ngày 17/8/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 26/2023.

Tham dự Lễ Khai giảng, về phía Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam có ông Lưu Tấn Lại – Phó Giám đốc Sở; về phía Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung có PGS. TS Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện; TS. Trần Đình Chín Phó Giám đốc Phân viện; cùng lãnh đạo phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung 28 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Quảng Nam.

ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng, Phòng Quản lý Bồi dưỡng công bố Quyết định tổ chức lớp học

ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng, Phòng Quản lý Bồi dưỡng công bố Quyết định tổ chức lớp học

Theo Quyết định số 3731/QĐ-HCQG ngày 1tháng 8 năm 2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp học, Khóa học bắt đầu từ ngày 17/8/2023 và dự kiến kết thúc thời gian học vào ngày 22/12/2023. Nội dung chương trình học được ban hành theo Quyết định số 424/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ gồm: 27 chuyên đề giảng dạy, 06 chuyên đề báo cáo đi nghiên cứu thực tế và viết đề án. Học viên của Lớp phải tuân thủ các quy chế về bồi dưỡng do Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện Học viện khu vực Miền Trung quy địnhCuối khóa học, những học viên đủ điều kiện sẽ thực hiện 02 bài kiểm tra và làm 01 đề án cuối khóa thuộc lĩnh vực mình công tác để tổng kết lại những vấn đề đã tiếp thu được trong quá trình học tập và nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện KVMT phát biểu Khai giảng khóa học

PGS.TS Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện KVMT phát biểu Khai giảng khóa học

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức về hội nhập và kỹ năng thực thi công v để phục vụ yêu cầu của công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn. Thông qua đào tạo bồi dưỡng, giúp cán bộ công chức nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, đồng thời hoàn thiện các tiêu chuẩn ngạch của từng vị trí chức danh đang đảm nhiệm. PGS.TS Nguyễn Hoàng Hiển hy vọng rằng sau khi kết thúc khóa học, các học viên với cương vị và trọng trách lãnh đạo, quản lý của mình sẽ phát huy những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được để phục vụ tốt cho vị trí công tác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, và lĩnh vực tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Đại diện học viên phát biểu tại Lễ Khai giảng

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Đại diện học viên phát biểu tại Lễ Khai giảng

Sau phần phát biểu Khai giảng của Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Đại diện học viên của Lớp đã gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, Phân viện Học viện khu vực Miền Trung, các thầy cô giáo tham gia giảng dạy đã tạo điều kiện để các học viên tham gia khóa Bồi dưỡng, đồng thời cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ tích cực học tập các nội dung chuyên đề, chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế phấn đấu để đạt kết quả học tập tốt nhất.

Một số hình ảnh của buổi Lễ:

ThS. Huỳnh Ngọc Dũng – Phó Trưởng phòng , Phòng Tổ chức – Hành chính,  Phân viện Học viện khu vực Miền Trung điều hành Lễ Khai giảng

ThS. Huỳnh Ngọc Dũng – Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức – Hành chính, Phân viện Học viện khu vực Miền Trung điều hành Lễ Khai giảng

Lãnh đạo, đại biểu, giảng viên và học viên thực hiện nghi thức chào cờ

Lãnh đạo, đại biểu, giảng viên và học viên thực hiện nghi thức chào cờ

IMG_7356

Toàn cảnh Lễ Khai giảng

Toàn cảnh Lễ Khai giảng

IMG_7345

Lãnh đạo, đại biểu, giảng viên cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo, đại biểu, giảng viên cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm

Tin bài: Phòng QLKH,KT&TV

Comments are closed.