Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương khóa II/2024

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2024, chiều ngày 10/5/2024, tại phòng B202, trụ sở thành phố Huế, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, khóa II/2024 tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam.

Tham dự Lễ Khai giảng có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam và 51 học viên của Lớp là cán bộ, công chức, viên chức của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn các tỉnh miền Trung. Buổi Lễ được tổ chức trên hệ thống trực tuyến Microsoft Teams, các học viên tham dự tại các điểm cầu trực tuyến.

ThS. Mai Thị Phương Dung, Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam công bố Quyết định tổ chức lớp học

ThS. Mai Thị Phương Dung, Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam công bố Quyết định tổ chức lớp học

Sau phần chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ThS. Mai Thị Phương Dung, Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam đã công bố Quyết định số 3059/QĐ-HCQG ngày 09/5/2024 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương khóa II/2024. Lớp học sẽ bắt đầu từ ngày 10/5/2024, tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được học 20 chuyên đề giảng dạy và 06 chuyên đề báo cáo, được bố trí thành 02 phần: Phần I về Kiến thức chung và phần II về các kỹ năng; cuối khóa các học viên đủ điều kiện thực hiện 02 bài kiểm tra trắc nghiệm, 01 tiểu luận tình huống quản lý nhà nước và 01 báo cáo kết quả nghiên cứu thực tế. Những kiến thức nền tảng giúp cho các học viên hệ thống và cập nhật kiến thức để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong đơn vị của mình.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân hiệu Học viện Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Lễ Khai giảng

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân hiệu Học viện Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Lễ Khai giảng

Phát biểu Khai giảng các lớp học, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức hội nhập và kỹ năng thực thi công việc để phục vụ yêu cầu của công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn. Để các lớp học đạt hiệu quả cao, Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam đề nghị các học viên cần chuẩn bị tốt các điều kiện về thiết bị và đường truyền internet để tham gia học tập thuận lợi, không gián đoạn và phải có ý thức trách nhiệm cao tham gia phát biểu, trao đổi trong quá trình học, nghiêm túc thực hiện các quy chế của Học viện Hành chính Quốc gia và Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển cũng đề nghị giảng viên và các đơn vị liên quan thuộc Phân viện, bám sát tình hình học tập của các Lớp, điều phối lịch giảng, hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến cho học viên, tạo môi trường học tập thân thiện và nghiêm túc để lớp học đạt hiệu quả tốt nhất.

Đồng chí Hoàng Văn Vũ, đại diện cho các học viên của Lớp phát biểu tại Lễ Khai giảng

Đồng chí Hoàng Văn Vũ, đại diện cho các học viên của Lớp phát biểu tại Lễ Khai giảng

Sau phần phát biểu Khai giảng của Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam, đồng chí Hoàng Văn Vũ, đại diện học viên của Lớp đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, Lãnh đạo Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam, các thầy cô giáo tham gia giảng dạy và cam kết các học viên tham gia các khóa học sẽ khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế đảm bảo hoàn thành tốt khóa học.

Một số hình ảnh của buổi Lễ:

z5435466904752_3d6020ff722a7c03c524403cfc98727d

Đại biểu tại điểm cầu Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam  thực hiện nghi thức chào cờ

Đại biểu tại điểm cầu Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam
thực hiện nghi thức chào cờ

Toàn cảnh Lễ Khai giảng

Toàn cảnh Lễ Khai giảng

Tin, bài: Phòng QLKH,KT&TV

Comments are closed.