Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương khóa V/2024 dành cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Chiều ngày 28/6/2024, tại thành phố Huế, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương khóa V/2024 dành cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định theo Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức về hội nhập và kỹ năng thực thi công vụ, lãnh đạo, quản lý để phục vụ yêu cầu của công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn.

Toàn cảnh Lễ khai giảng.

Toàn cảnh Lễ khai giảng.

Tham dự Lễ Khai giảng, về phía Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam gồm có: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam và đặc biệt là sự có mặt của 44 học viên là các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức của thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định tham dự Lễ khai giảng.

Đại biểu tại điểm cầu Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam thực hiện nghi thức chào cờ.

Đại biểu tại điểm cầu Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam thực hiện nghi thức chào cờ.

Buổi Lễ được tổ chức trên hệ thống trực tuyến Microsoft Teams, các học viên tham dự tại các điểm cầu trực tuyến.

ThS. Mai Thị Phương Dung, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Bồi dưỡng, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam công bố Quyết định tổ chức lớp học.

ThS. Mai Thị Phương Dung, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Bồi dưỡng, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam công bố Quyết định tổ chức lớp học.

Sau phần chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ThS. Mai Thị Phương Dung, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Bồi dưỡng, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam đã công bố Quyết định số 4096/QĐ-HCQG ngày 27/6/2024 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng đối với công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương khóa V/2024 dành cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam; thời gian khóa học từ ngày 28/6/2024 đến ngày 11/8/2024 với nội dung chương trình học gồm 140 tiết, trong đó có 16 chuyên đề giảng dạy và 04 báo cáo chuyên đề, được chia thành 02 phần, cụ thể:

- Phần I: Kiến thức có 07 chuyên đề về: Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị; Thủ tục hành chính; Đạo đức công vụ; Cải cách hành chính Nhà nước ở Bộ/Ngành/địa phương… và 04 báo cáo chuyên đề.

- Phần II: Kỹ năng gồm 09 chuyên đề về: Phân tích, giải quyết tình huống trong hành chính nhà nước; Giao tiếp hành chính; Thuyết trình trong hoạt động công vụ; Làm việc trong môi trường số…

Ngoài ra, các học viên sẽ tham gia học tập, nghiên cứu thực tế và thực hiện bài kiểm tra

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: thông qua đào tạo bồi dưỡng, giúp cán bộ, công chức, viên chức nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, nhạy bén, tinh tế hơn trong việc nắm bắt, giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn, phù hợp với chức vụ, chức danh mình đang đảm nhiệm. Đồng thời, hoàn thiện các tiêu chuẩn của ngạch và của từng vị trí chức danh đang đảm nhiệm theo tinh thần của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển đề nghị các học viên chuẩn bị tốt các điều kiện về thiết bị và đường truyền Internet để tham gia học tập thuận lợi, không gián đoạn và có ý thức trách nhiệm cao, tham gia phát biểu, trao đổi trong quá trình học, nghiêm túc thực hiện các quy chế của Học viện Hành chính Quốc gia và Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam; giảng viên và các đơn vị liên quan thuộc Phân hiệu bám sát tình hình học tập của lớp, điều phối lịch giảng, hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến cho học viên, tạo môi trường học tập thân thiện, nghiêm túc và có nhiều hoạt động phù hợp trong quá trình giảng dạy để học viên có thể tiếp thu thêm được nhiều kiến thức bổ ích trong khóa học để lớp học đạt được hiệu quả tốt nhất.

Thay mặt các học viên tham gia lớp Bồi dưỡng đối với công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương khóa V/2024, học viên Trần Quốc Khải, Phó Bí thư phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Bắc, tỉnh Bình Định bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia nói chung và lãnh đạo Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam nói riêng đã quan tâm tổ chức lớp học. Đây không chỉ là dịp để các học viên hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn theo vị trí việc làm, theo ngạch, theo chức danh, chức vụ quản lý mà còn là dịp để các học viên được trang bị, củng cố các kiến thức, kỹ năng về hành chính và quản lý nhà nước, các kỹ năng cơ bản khác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời sẽ cùng nhau đoàn kết, thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo, bồi dưỡng, tham gia nghiên cứu, học tập đầy đủ các chuyên đề theo chương trình bồi dưỡng nhằm đảm bảo chất lượng bồi dưỡng theo yêu cầu chương trình đặt ra./.

Tin bài: Phòng QLKH,KT & TV

Comments are closed.