Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 5/2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2023, sáng ngày 19/6/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 5/2023.

Đến dự Lễ Khai giảng, về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: PGS.TS Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung; PGS.TS Vũ Duy Yên, GVCC, nguyên Trưởng Ban Tổ chức cán bộ; lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Phân viện Học viện khu vực Miền Trung và 31 học viên là các đồng chí đang giữ chức vụ hoặc được quy hoạch vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện đến từ các cơ quan, đơn vị tại các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam.

ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng, Phòng Quản lý Bồi dưỡng công bố Quyết định tổ chức lớp học

ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng, Phòng Quản lý Bồi dưỡng công bố Quyết định tổ chức lớp học

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng, Phòng Quản lý Bồi dưỡng đã công bố Quyết định số 2422/QĐ-HCQG ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp học. Khóa học sẽ bắt đầu từ ngày 19/6/2023 và dự kiến sẽ kết thúc thời gian học vào ngày 04/8/2023, với nội dung chương trình học được thiết theo Quyết định số 424/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ gồm: 08 chuyên đề giảng dạy, 02 chuyên đề báo cáo của 02 nhóm kiến thức cơ bản liên quan đến hành chính nhà nước và các kỹ năng. Học viên của Lớp phải tuân thủ các quy chế về bồi dưỡng do Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện Học viện khu vực Miền Trung quy định. Cuối khóa học, những học viên đủ điều kiện sẽ thực hiện 01 bài kiểm tra để tổng kết lại những vấn đề đã tiếp thu được trong quá trình học tập và nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện KVMT phát biểu Khai giảng khóa học

PGS.TS Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện KVMT phát biểu Khai giảng khóa học

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức về hội nhập và kỹ năng thực thi công vụ để phục vụ yêu cầu của công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn. Thông qua đào tạo bồi dưỡng, giúp cán bộ công chức nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, đồng thời hoàn thiện các tiêu chuẩn ngạch của từng vị trí chức danh đang đảm nhiệm. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển hy vọng rằng sau khi kết thúc khóa học, các học viên với cương vị và trọng trách lãnh đạo, quản lý của mình sẽ phát huy những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được để phục vụ tốt cho vị trí công tác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, và lĩnh vực tại địa phương.

Đồng chí Trần Công Nguyên – Đại diện học viên phát biểu tại Lễ Khai giảng

Đồng chí Trần Công Nguyên – Đại diện học viên phát biểu tại Lễ Khai giảng

Sau phần phát biểu Khai giảng của Lãnh đạo Phân viện Học viện khu vực Miền Trung, đồng chí Trần Công Nguyên – Đại diện học viện của Lớp đã gửi lời cám ơn đến Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, Phân viện Học viện khu vực Miền Trung, các thầy cô giáo tham gia giảng dạy và cam kết các học viên tham gia khoa học sẽ chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế để lớp học diễn ra đạt được hiệu quả tốt nhất.

Một số hình ảnh của buổi Lễ:

ThS. Trần Thị Thúy Loan – Phòng Tổ chức – Hành chính,  Phân viện Học viện khu vực Miền Trung điều hành Lễ Khai giảng

ThS. Trần Thị Thúy Loan – Phòng Tổ chức – Hành chính,
Phân viện Học viện khu vực Miền Trung điều hành Lễ Khai giảng

Lãnh đạo, đại biểu, giảng viên và học việc thực hiện nghi thức chào cờ

Lãnh đạo, đại biểu, giảng viên và học việc thực hiện nghi thức chào cờ

z4444005916283_53216e7930ffcbcb489b78bfacf928cd

Toàn cảnh Lễ Khai giảng

Toàn cảnh Lễ Khai giảng

Lãnh đạo, đại biểu, giảng viên cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo, đại biểu, giảng viên cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm

Tin bài: Phòng QLKH,KT&TV

Comments are closed.