Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa I/2024 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2024, chiều ngày 28/02/2024, tại phòng B202 trụ sở tại thành phố Huế, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa I/2024 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung.

Tham dự Lễ Khai giảng, về phía Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung có: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện; TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân viện; đại diện lãnh đạo các Khoa, đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung. Lễ Khai giảng có sự hiện diện của hơn 51 học viên, gồm các đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Buổi Lễ được tổ chức trên hệ thống trực tuyến Microsoft Teams, các học viên tham dự tại các điểm cầu trực tuyến.

ThS. Mai Thị Phương Dung, Trưởng phòng, phòng Quản lý bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung công bố Quyết định tổ chức lớp học

ThS. Mai Thị Phương Dung, Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung công bố Quyết định tổ chức lớp học

Sau phần chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ThS. Mai Thị Phương Dung, Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung đã công bố Quyết định số 1030/QĐ-HCQG ngày 25 tháng 02 năm 2024 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa I/2024 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung.

Khóa học sẽ bắt đầu từ ngày 28/02/2024 với nội dung chương trình học được bổ sung cập nhật mới theo Quyết định số 423/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ gồm: 10 chuyên đề, trong đó 8 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo, được chia thành hai phần, về kiến thức có 02 chuyên đề giảng dạy và 01 chuyên đề báo cáo và phần kỹ năng gồm 6 chuyên đề giảng dạy và 01 chuyên đề báo cáo; cuối khóa những học viên đủ điều kiện sẽ thực hiện 01 bài kiểm tra trắc nghiệm và đi thực tế. Những kiến thức nền tảng giúp cho các học viên hệ thống và cập nhật kiến thức để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong đơn vị của mình.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung phát biểu Khai giảng lớp học

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung phát biểu Khai giảng lớp học

Phát biểu Khai giảng lớp học, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức hội nhập và kỹ năng thực thi công việc để phục vụ yêu cầu của công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn. Để các khóa học đạt hiệu quả cao, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung đề nghị các học viên cần chuẩn bị tốt các điều kiện về thiết bị và đường truyền internet để tham gia học tập thuận lợi, không gián đoạn và phải có ý thức trách nhiệm cao, tham gia phát biểu, trao đổi trong quá trình học, nghiêm túc thực hiện các quy chế của Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện Học viện Hành chính Quốc Gia khu vực Miền Trung. Đồng thời, Giám đốc Phân viện cũng đề nghị giảng viên và các đơn vị liên quan thuộc Phân viện, bám sát tình hình học tập của lớp, điều phối lịch giảng, hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến cho học viên, tạo môi trường học tập thân thiện và nghiêm túc để lớp học đạt được hiệu quả tốt nhất.

Đ/c Nguyễn Văn Sơn, Trường Cao đăng Giao thông Huế, đại diện học viên của lớp phát biểu tại Lễ Khai giảng

Đ/c Nguyễn Văn Sơn, Trường Cao đẳng Giao thông Huế, đại diện học viên của lớp phát biểu tại Lễ Khai giảng

Sau phần phát biểu Khai giảng của Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Trường Cao đẳng Giao thông Huế, đại diện học viên của lớp, đã gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung, các thầy cô tham gia giảng dạy và cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế để lớp học có thể hoàn thành tốt đẹp.

Một số hình ảnh của buổi Lễ:

Đại biểu tại điểm cầu Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung thực hiện nghi thức chào cờ

Đại biểu tại điểm cầu Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung thực hiện nghi thức chào cờ

5

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Tin bài: Phòng QLKH,KT&TV

Comments are closed.