Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa II/2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung

Thực hiện Quyết định số 2448/QĐ-HCQG, chiều ngày 19/6/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa II/2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Lễ Khai giảng, về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: PGS.TS Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện; lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Phân viện và 46 học viên là các đồng chí đang giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các tỉnh miền Trung. Buổi Lễ được tổ chức trên hệ thống trực tuyến Microsoft Teams, các học viên tham dự tại các điểm cầu trực tuyến.

ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, Phân viện Học viện KVMT công bố Quyết định tổ chức lớp học

ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, Phân viện Học viện KVMT công bố Quyết định tổ chức lớp học

 Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, Phân viện Học viện khu vực Miền Trung đã công bố Quyết định số 2448/QĐ-HCQG ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp học. Khóa học sẽ bắt đầu từ ngày 19/6/2023, với nội dung chương trình học gồm 10 chuyên đề, trong đó 8 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo. Học viên của Lớp phải tuân thủ các quy chế về bồi dưỡng do Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện Học viện KVMT quy định. Cuối khóa học những học viên đủ điều kiện sẽ thực hiện 01 bài kiểm tra, 01 bài báo cáo kết quả nghiên cứu thực tế. Những kiến thức nền tảng giúp cho các học viên hệ thống và cập nhật kiến thức để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong đơn vị của mình.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện KVMT phát biểu Khai giảng khóa học

PGS.TS Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện KVMT phát biểu Khai giảng khóa học

Phát biểu khai giảng khóa học, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức về hội nhập và kỹ năng thực thi công việc để phục vụ yêu cầu của công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn. Thông qua đào tạo bồi dưỡng, giúp cán bộ công chức nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, đồng thời hoàn thiện các tiêu chuẩn ngạch của từng vị trí chức danh đang đảm nhiệm. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển hy vọng rằng sau khi kết thúc khóa học, các học viên với cương vị và trọng trách lãnh đạo, quản lý của mình sẽ phát huy những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được để phục vụ tốt cho vị trí công tác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, và lĩnh vực tại địa phương./.

Đồng chí Đặng Đức Đạo – Đại diện học viên phát biểu tại Lễ Khai giảng

Đồng chí Đặng Đức Đạo – Đại diện học viên phát biểu tại Lễ Khai giảng

Sau phần phát biểu khai giảng của Giám đốc Phân viện Học viện khu vực Miền Trung, đồng chí Đặng Đức Đạo – Đại diện học viện của Lớp đã gửi lời cám ơn đến Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, Phân viện Học viện khu vực Miền Trung, các thầy cô giáo tham gia giảng dạy và cam kết các học viên tham gia khoa học sẽ chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế để lớp học diễn ra đạt được hiệu quả tốt nhất.

Một số hình ảnh của buổi Lễ:

ThS. Trần Thị Thúy Loan – Phòng Tổ chức – Hành chính, Phân viện Học viện KVMT điều hành Lễ Khai giảng

ThS. Trần Thị Thúy Loan – Phòng Tổ chức – Hành chính, Phân viện Học viện KVMT điều hành Lễ Khai giảng

z4447014510369_a6b4397c6381ffb91f2e010a53111d32

Lãnh đạo, đại biểu, giảng viên và học việc thực hiện nghi thức chào cờ

Lãnh đạo, đại biểu, giảng viên và học việc thực hiện nghi thức chào cờ

Toàn cảnh Lễ Khai giảng tại điểm cầu Phân viện Học viện KVMT

Toàn cảnh Lễ Khai giảng tại điểm cầu Phân viện Học viện KVMT

Tin bài: Phòng QLKH,KT&TV

Comments are closed.