Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa III/2024 tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2024, chiều ngày 17/5/2024, tại phòng B202 trụ sở tại thành phố Huế, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa III/2024 tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam.

Tham dự Lễ Khai giảng, về phía Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam có: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân hiệu; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam. Lễ Khai giảng có sự hiện diện của 40 học viên, gồm các đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định.

Buổi Lễ được tổ chức trên hệ thống trực tuyến Microsoft Teams, các học viên tham dự tại các điểm cầu trực tuyến.

ThS. Mai Thị Phương Dung, Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam công bố Quyết định tổ chức lớp học

ThS. Mai Thị Phương Dung, Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam công bố Quyết định tổ chức lớp học

Sau phần chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ThS. Mai Thị Phương Dung, Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam đã công bố Quyết định số 3175/QĐ-HCQG ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa III/2024 tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam.

Khóa học sẽ bắt đầu từ ngày 28/02/2024 với nội dung chương trình học được bổ sung cập nhật mới theo Quyết định số 423/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ gồm: 10 chuyên đề, trong đó 8 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo, được chia thành hai phần, về kiến thức có 02 chuyên đề giảng dạy và 01 chuyên đề báo cáo và phần kỹ năng gồm 6 chuyên đề giảng dạy và 01 chuyên đề báo cáo; cuối khóa những học viên đủ điều kiện sẽ thực hiện 01 bài kiểm tra trắc nghiệm và đi thực tế. Những kiến thức nền tảng giúp cho các học viên hệ thống và cập nhật kiến thức để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong đơn vị của mình.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam phát biểu Khai giảng lớp học

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam phát biểu Khai giảng lớp học

Phát biểu Khai giảng lớp học, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức hội nhập và kỹ năng thực thi công việc để phục vụ yêu cầu của công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn. Để các khóa học đạt hiệu quả cao, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam đề nghị các học viên cần chuẩn bị tốt các điều kiện về thiết bị và đường truyền internet để tham gia học tập thuận lợi, không gián đoạn và phải có ý thức trách nhiệm cao, tham gia phát biểu, trao đổi trong quá trình học, nghiêm túc thực hiện các quy chế của Học viện Hành chính Quốc gia và Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, Giám đốc Phân hiệu cũng đề nghị giảng viên và các đơn vị liên quan thuộc Phân hiệu, bám sát tình hình học tập của lớp, điều phối lịch giảng, hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến cho học viên, tạo môi trường học tập thân thiện và nghiêm túc để lớp học đạt được hiệu quả tốt nhất.

Một số hình ảnh của buổi Lễ:

z5450307169361_2f19a37267c8153139116cadddf35031

Đại biểu tại điểm cầu Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam thực hiện nghi thức chào cờ

Đại biểu tại điểm cầu Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam thực hiện nghi thức chào cờ

z5450307103955_a6011f0873b208c0cfcc832b165949af

Toàn cảnh Lễ Khai giảng

Toàn cảnh Lễ Khai giảng

Tin bài: Phòng QLKH,KT&TV

Comments are closed.