Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Thực hiện Quyết định số 3137/QĐ-HCQG, sáng ngày 15/7/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung phối hợp với UBND thị xã Sông Cầu tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Đến tham dự Lễ Khai giảng, về phía Lãnh đạo thị xã Sông Cầu có đồng chí Phan Trần Vạn Huy – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Nguyễn Văn Thật – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã. Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có TS. Trần Đình Chín – Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung, cùng viên chức, giảng viên của Phân viện và 55 học viên là các đồng chí đang giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

  ThS. Dương Thị Ngọc Hà – Phòng Quản lý bồi dưỡng, Phân viện Học viện khu vực Miền Trung công bố Quyết định liên quan đến Lớp học


ThS. Dương Thị Ngọc Hà – Phòng Quản lý bồi dưỡng, Phân viện Học viện khu vực Miền Trung công bố Quyết định liên quan đến Lớp học

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ThS. Dương Thị Ngọc Hà – Phòng Quản lý bồi dưỡng, Phân viện Học viện khu vực Miền Trung đã công bố Quyết định số 3137/QĐ-HCQG ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp học. Khóa học sẽ bắt đầu từ ngày 15/7/2023 và dự kiến sẽ kết thúc thời gian học vào ngày 09/9/2023. Lớp học sẽ được học theo chương trình bồi dưỡng do Bộ Nội vụ ban hành vào tháng 06/2022, với 08 chuyên đề giảng dạy, 02 chuyên đề báo cáo. Học viên của Lớp phải tuân thủ các quy chế về bồi dưỡng do Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện Học viện khu vực Miền Trung quy định; cuối khóa học những học viên đủ điều kiện sẽ thực hiện 01 bài kiểm tra trắc nghiệm, 01 bài báo cáo kết quả nghiên cứu thực tế.

TS. Trần Đình Chín – Phó Giám đốc Phân viện Học viện KVMT   phát biểu Khai giảng khóa học

TS. Trần Đình Chín – Phó Giám đốc Phân viện Học viện KVMT phát biểu Khai giảng khóa học

Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Trần Đình Chín – Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, hoàn thiện các tiêu chuẩn ngạch của từng vị trí chức danh đang đảm nhiệm. TS. Trần Đình Chín đề nghị ban quản lý Lớp cần phải bám sát tình hình học tập của Lớp, điều phối lịch giảng phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức dạy và học. Đồng thời, TS. Trần Đình Chín cũng đề nghị các giảng viên giảng dạy lớp học cần tạo được môi trường học tập thân thiện, nghiêm túc; các học viên cần chủ động sắp xếp kế hoạch học tập và làm việc của mình, cùng tham gia tương tác với giảng viên và các học viên trong lớp. TS. Trần Đình Chín hy vọng rằng sau khi kết thúc khóa học, các học viên với cương vị và trọng trách lãnh đạo, quản lý của mình sẽ phát huy những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được để phục vụ tốt cho vị trí công tác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, và lĩnh vực tại địa phương.

Đ/c Phan Trần Vạn Huy – Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu phát biểu tại Lễ Khai giảng

Đ/c Phan Trần Vạn Huy – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu phát biểu tại Lễ Khai giảng

Sau phần phát biểu khai giảng của Phó Giám đốc Phân viện Học viện KVMT, đồng chí Phan Trần Vạn Huy – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu yêu cầu các học viên trong quá trình học tập phải sắp xếp công việc hợp lý, thực hiện nghiêm túc các quy định về bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện Học viện KVMT; hợp tác tốt với ban cán sự lớp để khóa học được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Đồng thời đồng chí Phan Trần Vạn Huy cũng hy vọng rằng khi kết thúc khoá học, mỗi học viên sẽ nâng cao, kiến thức và kỹ năng của mình, nhằm phục vụ nhân dân, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của xã hội và đất nước hiện nay.

Học viên Trần Văn Dũng – Đại diện Học viên phát biểu tại Lễ Khai giảng

Học viên Trần Văn Dũng – Đại diện Học viên phát biểu tại Lễ Khai giảng

Sau phần phát biểu khai giảng của Lãnh đạo Phân viện và UBND thị xã, đồng chí Trần Văn Dũng – đại diện học viên của Lớp, đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, Phân viện Học viện KVMT, các thầy cô tham gia giảng dạy và cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế để lớp học có thể hoàn thành tốt đẹp.

Một số hình ảnh của buổi Lễ:

Đồng chí Nguyễn Văn Thật – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã Sông Cầu điều hành Lễ Khai giảng

Đồng chí Nguyễn Văn Thật – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã Sông Cầu điều hành Lễ Khai giảng

Lãnh đạo, đại biểu, giảng viên và học viên chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo, đại biểu, giảng viên và học viên chụp ảnh lưu niệm

Tin bài: Phòng QLKH, KT và TV

Comments are closed.