Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương khóa II/2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung

Thực hiện Quyết định số 2643/QĐ-HCQG, chiều ngày 21/6/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương khóa II/2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Lễ Khai giảng, có đại diện lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Phân viện Học viện khu vực Miền Trung: ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng; ThS. Đặng Công Minh Tâm – Trưởng phòng, Phòng Tài chính – Kế toán, cùng các viên chức, giảng viên của Phân viện và 52 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan đơn vị trên địa bàn các tỉnh miền Trung. Buổi Lễ được tổ chức trên hệ thống trực tuyến Microsoft Teams, các học viên tham dự tại các điểm cầu trực tuyến.

ThS. Phan Văn Thắng – Chuyên viên Phòng Quản lý Bồi dưỡng, Phân viện Học viện khu vực Miền Trung công bố Quyết định tổ chức lớp học

ThS. Phan Văn Thắng – Chuyên viên Phòng Quản lý Bồi dưỡng, Phân viện Học viện khu vực Miền Trung công bố Quyết định tổ chức lớp học

Sau phần chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ThS. Phan Văn Thắng – chuyên viên phòng Quản lý bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung đã công bố Quyết định định số 2643/QĐ-HCQG ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương khóa II/2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung.

Khóa học sẽ bắt đầu từ ngày 21/6/2023, với nội dung chương trình học được thiết kế theo Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Nội vụ gồm: 16 chuyên đề giảng dạy và 04 chuyên đề báo cáo, chia làm 03 phần chính: Phần I: Kiến thức chung gồm 07 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo; Phần II: Các kỹ năng, gồm 09 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo; Phần III: Đi thực tế, kiểm tra. Cuối khóa học những học viên đủ điều kiện sẽ thực hiện 02 bài kiểm tra trắc nghiệm.

ThS. Mai Thị Phương Phòng Quản lý bồi dưỡng, Phân viện Học viện khu vực Miền Trung phát biểu Khai giảng lớp học

ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, Phân viện Học viện khu vực Miền Trung phát biểu Khai giảng lớp học

Thừa ủy nhiệm của Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung, phát biểu tại buổi Lễ Khai giảng, ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức hội nhập và kỹ năng thực thi công việc để phục vụ yêu cầu của công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn. Để các khóa học đạt hiệu quả cao, ThS. Mai Thị Phương Dung đề nghị các học viên cần chuẩn bị tốt các điều kiện về thiết bị và đường truyền internet để tham gia học tập thuận lợi, không gián đoạn và phải có ý thức trách nhiệm cao tham gia phát biểu, trao đổi trong quá trình học, nghiêm túc thực hiện các quy chế của Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện Học viện khu vực Miền Trung. Đồng thời, ThS. Mai Thị Phương Dung cũng đề nghị giảng viên và các đơn vị liên quan thuộc Phân viện bám sát tình hình học tập của các Lớp, điều phối lịch giảng, hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến cho học viên, tạo môi trường học tập thân thiện và nghiêm túc để lớp học đạt hiệu quả tốt nhất.

Đ/c Phạm Lê Anh Tú – Đại diện cho các học viên phát biểu tại Lễ Khai giảng

Đ/c Phạm Lê Anh Tú – Đại diện cho các học viên phát biểu tại Lễ Khai giảng

Sau phần phát biểu khai giảng của đại diện Lãnh đạo Phân viện Học viện khu vực Miền Trung, đồng chí Phạm Lê Anh Tú – Đại diện học viên của Lớp đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, Phân viện Học viện khu vực Miền Trung, các thầy cô giáo tham gia giảng dạy và cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế để lớp học có thể hoàn thành tốt đẹp./.

Một số hình ảnh của buổi Lễ:

3

Đại biểu tại điểm cầu Phân viện Học viện khu vực Miền Trung thực hiện nghi thức chào cờ

Đại biểu tại điểm cầu Phân viện Học viện khu vực Miền Trung thực hiện nghi thức chào cờ

ThS. Trần Thị Thúy Loan - Phòng Tổ chức - Hành chính điều hành buổi Lễ

ThS. Trần Thị Thúy Loan – Phòng Tổ chức – Hành chính điều hành buổi Lễ

Tin bài: Phòng QLKH, KT&TV

Comments are closed.