Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương khóa III/2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung

Chiều ngày 24/8/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương khóa III/2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Lễ Khai giảng có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung; lãnh đạo các đơn vị, viên chức, giảng viên, người lao động thuộc Phân viện Học viện khu vực Miền Trung cùng 71 học viên là cán bộ, công chức, viên chức hiện công tác tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn các tỉnh Miền Trung. Buổi Lễ được tổ chức trên hệ thống trực tuyến Microsoft Teams, các học viên tham dự tại các điểm cầu trực tuyến.

ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng, phòng Quản lý Bồi dưỡng, Phân viện Học viện KVMT công bố Quyết định tổ chức lớp học

ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng, Phòng Quản lý Bồi dưỡng, Phân viện Học viện KVMT công bố Quyết định tổ chức lớp học

Sau phần chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng, Phòng Quản lý Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung đã công bố Quyết định định số 3837/QĐ-HCQG ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương khóa III/2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được học 16 chuyên đề giảng dạy và 04 chuyên đề báo cáo, chia làm 03 phần chính: Phần I: Kiến thức chung gồm 07 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo; Phần II: Các kỹ năng, gồm 09 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo; Phần III: Kiểm tra. Khóa học sẽ bắt đầu từ ngày 24/8/2023 và dự kiến kết thúc vào ngày 11/10/2023. Cuối khóa học những học viên đủ điều kiện sẽ thực hiện 02 bài kiểm tra trắc nghiệm.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển - Giám đốc Phân viện Học viện KVMT phát biểu  tại buổi Lễ Khai giảng

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện KVMT phát biểu tại buổi Lễ Khai giảng

Phát biểu Khai giảng khóa học, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính và các kỹ năng thực thi công vụ, vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được nghiên cứu và học tập vào thực thi công việc của mình có hiệu quả. Giám đốc Phân viện Học viện khu vực Miền Trung đề nghị các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế học tập, sắp xếp kế hoạch công tác một cách hợp lý để tham gia khóa học đầy đủ và đạt thành tích cao. Đồng thời, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển cũng đề nghị giảng viên và các đơn vị liên quan thuộc Phân viện, bám sát tình hình học tập của lớp, điều phối lịch giảng, đảm bảo tốt thiết bị kỹ thuật trực tuyến cho học viên, tạo môi trường học tập thân thiện và nghiêm túc để lớp học đạt hiệu quả tốt nhất.

Đ/c Bùi Nguyễn Cẩm Tú – Đại diện cho các học viên phát biểu tại Lễ Khai giảng

Đ/c Bùi Nguyễn Cẩm Tú – Đại diện cho các học viên phát biểu tại Lễ Khai giảng

Sau phần phát biểu Khai giảng của Giám đốc Phân viện Học viện khu vực Miền Trung, đồng chí Bùi Nguyễn Cẩm Tú – Đại diện học viên của lớp đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, Lãnh đạo Phân viện khu vực Miền Trung, các thầy cô giáo tham gia giảng dạy và cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế đảm bảo hoàn thành tốt khóa học.

Một số hình ảnh của buổi Lễ:

4

Đại biểu tại điểm cầu Phân viện Học viện khu vực Miền Trung thực hiện nghi thức chào cờ

Đại biểu tại điểm cầu Phân viện Học viện khu vực Miền Trung thực hiện nghi thức chào cờ

Đại biểu tham dự buổi Lễ Khai giảng điểm cầu Phân viện Học viện khu vực Miền Trung

Đại biểu tham dự buổi Lễ Khai giảng tại điểm cầu Phân viện Học viện khu vực Miền Trung

Toàn cảnh buổi Lễ Khai giảng

Toàn cảnh buổi Lễ Khai giảng

Tin bài: Phòng QLKH, KT & TV

Comments are closed.