Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương khóa IV/2024 tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2024, chiều ngày 22/4/2024, tại phòng B202, trụ sở thành phố Huế, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương khóa IV/2024 tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Lễ Khai giảng, về phía Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam có: ThS. Đặng Văn Minh, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức – Hành chính; ThS. Mai Thị Phương Dung, Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng cùng đại diện các đơn vị chuyên môn thuộc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam và 57 học viên của lớp là cán bộ, công chức, viên chức của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn các miền Trung. Buổi Lễ được tổ chức trên hệ thống trực tuyến Microsoft Teams, các học viên tham dự tại các điểm cầu trực tuyến.

ThS. Mai Thị Phương Dung, Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam công bố Quyết định tổ chức lớp học

ThS. Mai Thị Phương Dung, Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam công bố Quyết định tổ chức lớp học

Sau phần chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ThS. Mai Thị Phương Dung, Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam đã công bố Quyết định số 2565/QĐ-HCQG ngày 19/4/2024 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương khóa IV/2024, với chương trình học gồm:16 chuyên đề giảng dạy và 04 chuyên đề báo cáo, chia làm 03 phần chính: Phần I: Kiến thức chung gồm 07 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo; Phần II: Các kỹ năng, gồm 09 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo; Phần III: Kiểm tra. Cuối khóa học những học viên đủ điều kiện sẽ thực hiện 02 bài kiểm tra trắc nghiệm. Những kiến thức nền tảng giúp cho các học viên hệ thống và cập nhật kiến thức để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong đơn vị của mình.

ThS. Đặng Văn Minh, Trưởng phòng, phòng Tổ chức - Hành chính, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Lễ Khai giảng

ThS. Đặng Văn Minh, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức – Hành chính, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Lễ Khai giảng

Phát biểu Khai giảng lớp học, thay mặt lãnh đạo Phân hiệu, ThS. Đặng Văn Minh, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức – Hành chính, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức hội nhập và kỹ năng thực thi công việc để phục vụ yêu cầu của công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn. Để các lớp học đạt hiệu quả cao, ThS. Đặng Văn Minh đề nghị các học viên cần chuẩn bị tốt các điều kiện về thiết bị và đường truyền internet để tham gia học tập thuận lợi, không gián đoạn và phải có ý thức trách nhiệm cao tham gia phát biểu, trao đổi trong quá trình học, nghiêm túc thực hiện các quy chế của Học viện Hành chính Quốc gia và Phân hiệu tại tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, ThS. Đặng Văn Minh cũng đề nghị giảng viên và các đơn vị liên quan thuộc Phân viện, bám sát tình hình học tập của Lớp, điều phối lịch giảng, hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến cho học viên, tạo môi trường học tập thân thiện và nghiêm túc để lớp học đạt hiệu quả tốt nhất.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, đại diện cho các học viên của Lớp phát biểu tại Lễ Khai giảng

Đồng chí Trần Anh Tuấn, đại diện cho các học viên của Lớp phát biểu tại Lễ Khai giảng

Đại diện học viên của Lớp, đồng chí Trần Anh Tuấn  đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, Lãnh đạo Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam, các thầy cô giáo tham gia giảng dạy và cam kết các học viên tham gia các khóa học sẽ khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế đảm bảo hoàn thành tốt khóa học.

Một số hình ảnh của buổi Lễ:

z5372962737044_814bcda56fa2cfbd27107df8f109abe3

Đại biểu tại điểm cầu Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam  thực hiện nghi thức chào cờ

Đại biểu tại điểm cầu Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam thực hiện nghi thức chào cờ

Toàn cảnh Lễ Khai giảng

Toàn cảnh Lễ Khai giảng

Tin, bài: Phòng QLKH,KT&TV

Comments are closed.