Khai giảng lớp Bồi dưỡng Kiến thức chuyển đổi số năm 2022 tại tỉnh Bình Định

Sáng ngày 21/9/2022, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng Kiến thức chuyển đổi số năm 2022 tại tỉnh Bình Định.

Đến dự Lễ Khai giảng, về phía Sở Nội vụ tỉnh Bình Định có đồng chí Trịnh Xuân Long – Phó Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Thị Ánh Vân – Phó trưởng phòng, phòng Công chức, viên chức. Về phía Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế có ThS. Đặng Văn Minh – Trưởng phòng, phòng Tổ chức – Hành chính; TS. Hoàng Bảo Hùng – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng cán bộ, giảng viên thuộc Phân viện và gần 60 học viên tham gia lớp học.

ThS. Hoàng Lê Hoài Bắc – Phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại TP. Huế công bố Quyết định tổ chức lớp học

ThS. Hoàng Lê Hoài Bắc – Phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại TP. Huế công bố Quyết định tổ chức lớp học

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ThS. Hoàng Lê Hoài Bắc – Phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại TP. Huế đã công bố Quyết định Số 54/QĐ-PVH ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.Huế về việc tổ chức lớp học. Khóa học sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 21/9/2022 đến ngày 23/9/2022. Các học viên sẽ được đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm của Phân viện Học viện tại TP.Huế giảng dạy, trình bày. Khóa bồi dưỡng sẽ bổ sung, cập nhật những kiến thức về công tác chuyển đổi số như: Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số; Kinh tế số và xã hội số; giúp cho học viện có nhận thức đúng đắn và rõ nét hơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số trong xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số đã được đưa ra tại Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 03/6/2020 về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ thực hiện 01 bài kiểm tra để tổng kết lại những vấn đề đã tiếp thu trong quá trình học tập và nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Ông Trịnh Xuân Long – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định phát biểu tại Lễ Khai giảng khóa học

Ông Trịnh Xuân Long – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định phát biểu tại Lễ Khai giảng khóa học

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, ông Trịnh Xuân Long – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định nhấn mạnh rằng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong chuyển đổi tư duy, nhận thức về vai trò chuyển đổi số, nhằm hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử được đưa ra tại Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 03/6/2020. Đồng thời, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cũng khẳng định đây là một trong những giải pháp của tỉnh Bình Định nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng được các nhiệm vụ, mục tiêu về chuyển đổi số trong tình hình mới. Đồng chí Trịnh Xuân Long yêu cầu các học viên trong quá trình học tập phải sắp xếp công việc hợp lý, thực hiện nghiêm túc các quy định về bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện Học viện tại TP. Huế; hợp tác tốt với Ban Tổ chức lớp học để khóa học được thực hiện nghiêm túc, chất lượng và hy vọng rằng khi kết thúc khoá học, mỗi học viên sẽ nâng cao kỹ năng, ứng dụng những kiến thức đã được tiếp thu trong khóa học phục vụ vào các hoạt động tại đơn vị đạt hiệu quả cao nhất.

Một số hình ảnh của buổi Lễ:

ThS. Đặng Văn Minh – Trưởng phòng, phòng Tổ chức - Hành chính, Phân viện Học viện tại TP.Huế tại Lễ Khai giảng

ThS. Đặng Văn Minh – Trưởng phòng, phòng Tổ chức – Hành chính, Phân viện Học viện tại TP.Huế tại Lễ Khai giảng

Đồng chí Trịnh Xuân Long – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tại Lễ Khai giảng

Đồng chí Trịnh Xuân Long – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tại Lễ Khai giảng

Toàn cảnh buổi Lễ Khai giảng

Toàn cảnh buổi Lễ Khai giảng

Tin bài: Phòng NN-TH & TT-TV

Comments are closed.