Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên năm 2018 tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

Sáng ngày 15/09/2018, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên năm 2018 tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Đến tham dự Lễ khai giảng, về phía Lãnh đạo huyện Vân Canh có đồng chí Trần Kim Vũ – Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh cùng đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy; Phòng Nội vụ; Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Về phía Phân viện Huế có đại diện phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng cùng cán bộ, giảng viên và các học viên tham gia khóa học.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên năm 2018 tại huyện Vân Canh có 72 học viên đăng ký tham gia, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức của các ban ngành, đoàn thể, đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Vân Canh. Khóa học bắt đầu từ ngày 15/9/2018 đến ngày 8/12/2018. Nội dung chương trình học gồm 19 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo được chia làm 3 phần: Phần kiến thức về nền hành chính nhà nước gồm 9 chuyên đề nhằm củng cố, bổ sung kiến thức về quản lý hành chính nhà nước, hành chính vĩ mô; Phần kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ gồm 2 chuyên đề nhằm làm rõ những nguyên tắc, yêu cầu và nội dung cơ bản phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ cũng như thực tế quản lý nhà nước ở các bộ, ban ngành và các địa phương; Phần những kỹ năng cơ bản gồm 8 chuyên đề phát triển kỹ năng thực thi công vụ như các vấn đề thực hiện chức năng, thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng làm việc nhóm, soạn thảo văn bản, viết báo báo… Học viên được tham gia kiểm tra 02 bài và làm 01 bài tập tình huống quản lý thuộc lĩnh vực mình công tác. Những kiến thức nền tảng sẽ giúp các học viên hệ thống và cập nhật kiến thức để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công chức, viên chức của mình.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Đồng chí Trần Kim Vũ - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh phát biểu

Đồng chí Trần Kim Vũ – Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh phát biểu

ThS. Trần Hải Định, phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng Phân viện Huế công bố các quyết định mở lớp

ThS. Trần Hải Định, phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng Phân viện Huế công bố các quyết định mở lớp

Đại biểu, cán bộ, giảng viên và các học viên chụp ảnh lưu niệm

Đại biểu, cán bộ, giảng viên và các học viên chụp ảnh lưu niệm

Dương Lê Nguyên Hiền

Phòng Ngoại ngữ-Tin học và Thông tin-Thư viện

Comments are closed.