Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên năm 2019 tại thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định

Được sự ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 28/9/2019, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên năm 2019 tại thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định.

Đến tham dự Lễ khai giảng có ông Đoàn Văn Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định; ông Đặng Vĩnh Sơn, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn cùng đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ban Tổ chức Thị ủy An Nhơn; Phòng Nội vụ thị xã An Nhơn; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thị xã An Nhơn. Về phía Phân viện Huế có đại diện phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng cùng cán bộ, giảng viên và các học viên tham gia khóa học.

Lớp học lần này có 100 học viên đăng ký tham gia, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức của các ban ngành, đoàn thể, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định. Khóa học bắt đầu từ ngày 27/9/2019 đến ngày 30/11/2019. Nội dung chương trình học gồm 18 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo được chia làm 3 phần: Phần kiến thức về nền hành chính nhà nước gồm 8 chuyên đề nhằm củng cố, bổ sung kiến thức về quản lý hành chính nhà nước trong hệ thống chính trị, tổ chức hành chính nhà nước; Phần kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ gồm 2 chuyên đề nhằm làm rõ những nguyên tắc, yêu cầu và nội dung cơ bản phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ cũng như thực tế quản lý nhà nước ở các bộ, ban ngành và các địa phương; Phần những kỹ năng cơ bản gồm 8 chuyên đề phát triển kỹ năng thực thi công vụ như các vấn đề thực hiện chức năng, thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng làm việc nhóm, soạn thảo văn bản, viết báo báo… Học viên được tham gia kiểm tra 02 bài và làm 01 bài tập tình huống quản lý thuộc lĩnh vực mình công tác. Những kiến thức nền tảng sẽ giúp các học viên hệ thống và cập nhật kiến thức để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công chức, viên chức của mình.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Đặng Vĩnh Sơn, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn cảm ơn sự phối hợp và hỗ trợ của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức mở lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã An Nhơn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ; tạo bước chuyển căn bản về phát triển năng lực làm việc và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, bảo đảm chỉ số hài lòng của nhân dân đối với công chức và công sở. Ông Đặng Vĩnh Sơn cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các học viên tham gia đầy đủ và hoàn thành tốt khóa học này.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

ông Đặng Vĩnh Sơn, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định phát biểu khai giảng khóa học

ông Đặng Vĩnh Sơn, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định phát biểu khai giảng khóa học

TS.Trần Hải Định, Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng Phân viện Huế công bố các Quyết định mở lớp

TS.Trần Hải Định, Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng Phân viện Huế công bố các Quyết định mở lớp

Toàn cảnh buổi Lễ khai giảng

Toàn cảnh buổi Lễ khai giảng

Đại biểu, cán bộ, giảng viên và các học viên chụp ảnh lưu niệm

Đại biểu, cán bộ, giảng viên và các học viên chụp ảnh lưu niệm

Ảnh: Lê Anh Tuấn

Tin: Dương Lê Nguyên Hiền

Comments are closed.