Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng đề án xác định vị trí việc làm trong cơ quan nhà nước năm 2022 tại tỉnh Quảng Ngãi

Sáng ngày 05/9/2022, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng đề án xác định vị trí việc làm trong cơ quan nhà nước năm 2022 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Đến dự Lễ Khai giảng, về phía Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi có đồng chí Võ Xuân Hòa – Phó Giám đốc Sở; về phía Học viện Hành chính Quốc gia có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế, cùng cán bộ, giảng viên thuộc Phân viện và gần 100 học viên tham gia lớp học.

Tại Lễ Khai giảng, ThS. Phan Văn Thắng – Phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng đã công bố Quyết định số 45/QĐ-PVH ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.Huế về việc tổ chức lớp học. Khóa học sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 05/9/2022 đến ngày 07/9/2022. Các học viên sẽ được đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm của Phân viện Học viện tại TP.Huế giảng dạy, trình bày các chuyên đề: Phương pháp xác định vị trí việc làm; Hướng dẫn xây dựng khung năng lực vị trí việc làm; Trao đổi các kỹ năng mô tả vị trí việc làm trong cơ quan nhà nước. Khóa học sẽ giúp các học viên bổ sung và cập nhật các kiến thức, kỹ năng liên quan đến công tác xây dựng đề án xác định vị trí việc làm; hướng dẫn các kỹ năng và trao đổi kinh nghiệm trong triển khai xây dựng vị trí việc làm ở các đơn vị bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, tính chất, yêu cầu công việc của từng đơn vị.

Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ thực hiện 01 bài kiểm tra để tổng kết lại những vấn đề đã tiếp thu trong quá trình học tập và nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu Khai giảng khóa học

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu Khai giảng khóa học

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.Huế nhấn mạnh rằng công tác đào tạo, bồi dưỡng đóng vai trò then chốt đối với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp phát triển đất nước trong bối cảnh mới. Việc tổ chức lớp kỹ năng xây dựng đề án xác định vị trí việc làm trong cơ quan nhà nước sẽ góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, yêu cầu của vị trí việc làm và khung năng lực của từng đơn vị. Giám đốc Phân viện Học viện tại TP. Huế mong muốn các học viên tham gia lớp học có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực trao đổi, thảo luận, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau và hy vọng rằng, sau khóa học, các học viên sẽ áp dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ năng đã tiếp thu vào quá trình thực thi nhiệm vụ của bản thân.

Đồng chí Võ Xuân Hòa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi  phát biểu tại Lễ Khai giảng khóa học

Đồng chí Võ Xuân Hòa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Lễ Khai giảng khóa học

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Võ Xuân Hòa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các học viên trong quá trình học tập phải sắp xếp công việc hợp lý, thực hiện nghiêm túc các quy định về bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện Học viện tại TP. Huế; hợp tác tốt với ban cán sự lớp để khóa học đảm bảo chất lượng. Đồng thời đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ cũng hy vọng rằng khi kết thúc khoá học mỗi học viên sẽ cập nhật các chủ trương, chính sách mới và hiểu rõ hơn về vị trí việc làm cũng như cách mô tả các vị trí việc làm trong cơ quan nhà nước, từ đó có thể áp dụng trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị mà mình đang công tác.

Một số hình ảnh của buổi Lễ:

3

4

Toàn cảnh buổi Khai giảng

Toàn cảnh buổi Khai giảng

Lãnh đạo, đại biểu, cán bộ và đại diện các học viên chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo, đại biểu, cán bộ và đại diện các học viên chụp ảnh lưu niệm

Tin bài: Phòng NN-TH & TT-TV

Comments are closed.