Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 8/2021 và lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 16/2021 theo loại hình từ xa (online) tại tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 26/8/2021, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 8/2021 và lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 16/2021 theo loại hình từ xa (online) tại tỉnh Quảng Ngãi bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự Lễ Khai giảng, về phía Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, có đồng chí Võ Xuân Hòa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; về phía Học viện Hành chính Quốc gia có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế, cùng các chuyên viên, giảng viên Phân viện Học viện tại TP.Huế. Và đặc biệt, buổi Lễ có sự hiện diện đông đủ 114 học viên của hai lớp, trong đó: 51 học viên lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 8/2021; 69 học viên lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 16/2021. Các học viên của hai lớp là các đồng chí hiện đang giữ chức các chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Phân viện Học viện tại TP. Huế tổ chức buổi lễ trên hệ thống trực tuyến Microsoft Teams, các đại biểu và học viên tham dự buổi Lễ tại các điểm cầu trực tuyến.

ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại TP.Huế công bố các Quyết định tổ chức hai Lớp học

ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại TP.Huế
công bố các Quyết định tổ chức hai Lớp học

Tại buổi Lễ, ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng thuộc Phân viện Học viện tại TP.Huế đã công bố Quyết định số 2532/QĐ-HCQG ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 8/2021 và Quyết định số 2538/QĐ-HCQG ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 16/2021. Hai Lớp được tổ chức theo loại hình từ xa (online) tại tỉnh Quảng Ngãi. Khóa học của hai Lớp bắt đầu ngay sau khi khai giảng và dự kiến kết thúc vào ngày 21/9/2021.

Mục tiêu của hai khóa học là trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức về QLNN và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; góp phần củng cố, tăng cường năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành của lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương, cấp sở và tương đương. Thông qua hai khóa học, học viên được rèn luyện những kỹ năng cần thiết để thực hiện có hiệu quả vai trò của lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương, cấp sở và tương đương trong lĩnh vực phụ trách và quản lý nội bộ đơn vị; Góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất và phong cách của người lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương, cấp sở và tương đương, qua đó huy động sức mạnh của công chức, viên chức dưới quyền; mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cường, phối hợp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Các học viên của Lớp sẽ được nghe giảng và trao đổi với đội ngũ giảng viên là những Phó Giáo sư, Tiến sĩ của Học viện Hành chính Quốc gia có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Quá trình giảng dạy và học tập của Lớp được thực hiện trên hệ thống trực tuyến Microsoft Teams. Học viên của Lớp phải tuân thủ các quy chế về bồi dưỡng do Học viện Hành chính Quốc gia quy định. Cuối khóa học, những học viên đủ điều kiện sẽ được thực hiện 02 bài kiểm tra.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu khai giảng khóa học

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu khai giảng khóa học

Phát biểu khai giảng hai lớp bồi dưỡng, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính và các kỹ năng thực thi công việc để phục vụ công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn. Trong thời gian qua, Phân viện Học viện tại TP.Huế đã có những đóng góp lớn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn các tỉnh miền Trung theo yêu cầu của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hai lớp học phải tổ chức trên môi trường trực tuyến, Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế đề nghị các học viên cần chuẩn bị tốt các thiết bị, điều kiện về internet để tham gia học tập thuận lợi, không gián đoạn và phải có ý thức trách nhiệm cao tham gia phát biểu, trao đổi trong quá trình học, nghiêm túc thực hiện các quy chế của Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện Học viện tại TP.Huế. Đồng thời, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển cũng đề nghị các đơn vị và cá nhân liên quan đến việc quản lý hai Lớp cần phải bám sát tình hình học tập của hai Lớp, hỗ trợ tối đa về mặt kỹ thuật máy tính, điều phối lịch giảng phù hợp để các học viên của hai Lớp hoàn thành khóa học tốt đẹp.

Đ/c Võ Xuân Hòa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi  phát biểu tại Lễ khai giảng

Đ/c Võ Xuân Hòa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi
phát biểu tại Lễ khai giảng

Sau phần phát biểu khai giảng của Lãnh đạo Phân viện Học viện tại TP.Huế, đồng chí Võ Xuân Hòa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi đã cảm ơn sự phối hợp của Học viện Hành chính Quốc gia, Phân viện Học viện tại TP.Huế đã tạo điều kiện tổ chức lớp bồi dưỡng này tại Quảng Ngãi, giúp các học viên vừa học tập nâng cao trình độ vừa giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị. Đồng chí Võ Xuân Hòa mong muốn Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện Học viện tại TP.Huế cử những giảng viên giỏi, tâm huyết với nghề, tham gia giảng dạy cho hai Lớp. Đồng thời, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị các học viên cần khắc phục mọi khó, chuẩn bị tốt các điều kiện về thiết bị, đảm bảo đường truyền để tham gia lớp học đầy đủ; chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường, của lớp học một cách nghiêm túc, tiếp thu những nội dung chuyên đề đã được các giảng viên truyền đạt, mạnh dạn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những bất cập trong hoạt động thực tiễn để nâng cao nhận thức và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, nhằm áp dụng vào công việc của mình từ đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ do cơ quan, đơn vị giao phó./.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

1.4

Các đại biểu tham dự buổi Lễ tại các điểm cầu trực tuyến

Các đại biểu tham dự buổi Lễ tại các điểm cầu trực tuyến

Đồng chí Huỳnh Đức Như – Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi điều hành buổi Lễ

Đồng chí Huỳnh Đức Như – Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi điều hành buổi Lễ

Các đại biểu tham dự buổi Lễ tại các điểm cầu trực tuyến

Các đại biểu tham dự buổi Lễ tại các điểm cầu trực tuyến

Toàn cảnh buổi Lễ Khai giảng

Toàn cảnh buổi Lễ Khai giảng

 

Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.