Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng khóa I/2022 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế

Thực hiện Quyết định số 382/QĐ-HCQG, 8h00 sáng ngày 05/3/2022, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa I/2022 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Lễ Khai giảng có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế, lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân viện, cùng các viên chức, giảng viên Phân viện Học viện tại TP.Huế. Và đặc biệt, tại buổi Lễ có sự hiện diện đông đủ 52 học viên là các đồng chí đang giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các tỉnh miền Trung. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Phân viện Học viện tại TP. Huế tổ chức buổi Lễ trên hệ thống trực tuyến Microsoft Teams, các học viên tham dự các điểm cầu trực tuyến.

ThS. Trần Thị Thúy Loan – Phòng Tổ chức – Hành chính Phân viện Học viện tại TP.Huế công bố Quyết định tổ chức lớp học

ThS. Trần Thị Thúy Loan – Phòng Tổ chức – Hành chính Phân viện Học viện tại TP.Huế công bố Quyết định tổ chức lớp học

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ThS. Trần Thị Thúy Loan – Phòng Tổ chức – Hành chính, Phân viện Học viện tại TP.Huế đã công bố Quyết định số 382/QĐ-HCQG ngày 01 tháng 03 năm 2022 của Giám đốc Học viện về việc tổ chức lớp học. Khóa học sẽ bắt đầu từ ngày 05/3/2022 và dự kiến sẽ kết thúc thời gian học vào ngày 04/4/2022, với nội dung chương trình học được thiết theo Quyết định số 1037/QĐ-BNV ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Nội vụ gồm: 09 chuyên đề giảng dạy, 03 chuyên đề báo cáo và hướng dẫn viết tiểu luận, chia thành các phần chính: Phần 1: Kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng; Phần 2: Báo cáo kinh nghiệm thực tế. Quá trình giảng dạy và học tập của Lớp được thực hiện trên hệ thống trực tuyến Microsoft Teams. Học viên của Lớp phải tuân thủ các quy chế về bồi dưỡng do Học viện Hành chính Quốc gia quy định; cuối khóa học những học viên đủ điều kiện sẽ thực hiện 01 bài kiểm tra, 01 bài tiểu luận về tình huống quản lý nhà nước trong lĩnh vực mình đang công tác.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển - Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu khai giảng khóa học

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu khai giảng khóa học

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức về hội nhập và kỹ năng thực thi công việc để phục vụ yêu cầu của công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn. Thông qua đào tạo bồi dưỡng, giúp cán bộ công chức nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, hoàn thiện các tiêu chuẩn ngạch của từng vị trí chức danh đang đảm nhiệm. Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế hy vọng rằng sau khi kết thúc khóa học, các học viên với cương vị và trọng trách lãnh đạo, quản lý của mình sẽ phát huy những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được để phục vụ tốt cho vị trí công tác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, và lĩnh vực tại địa phương.

Đồng chí Hoàng Ngọc Anh – Đại diện cho các học viên phát biểu tại Lễ Khai giảng

Đồng chí Hoàng Ngọc Anh – Đại diện cho các học viên phát biểu tại Lễ Khai giảng

Đại diện cho các học viên – đồng chí Hoàng Ngọc Anh gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, lãnh đạo Phân viện Học viện tại TP.Huế, lãnh đạo các cơ quan của các học viên đang công tác, đã tạo điều kiện để các học viên tham gia khóa bồi dưỡng do một đơn vị có chất lượng giảng dạy hàng đầu là Học viện Hành chính Quốc gia; và cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế để lớp học diễn ra đạt hiệu quả tốt nhất./.

Một số hình ảnh của buổi Lễ:

4

Đại biểu tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế thực hiện nghi thức chào cờ

Đại biểu tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế thực hiện nghi thức chào cờ

Các đại biểu tham dự buổi Lễ tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

Các đại biểu tham dự buổi Lễ tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

Toàn cảnh buổi Lễ khai giảng

Toàn cảnh buổi Lễ khai giảng

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.