Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022 tại tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Quyết định số 514/QĐ-HCQG, sáng ngày 22/3/2022, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Đến tham dự Lễ Khai giảng, về phía Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi có đồng chí Võ Xuân Hòa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi; về phía Học viện Hành chính Quốc gia có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế, đại diện phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng cùng các viên chức, giảng viên và 94 học viên là các đồng chí đang giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

ThS. Nguyễn Đình Quý – Phòng Ngoại ngữ - Tin học và Thông tin - Thư viện, Phân viện Học viện tại TP.Huế công bố các Quyết định liên quan đến Lớp học

ThS. Nguyễn Đình Quý – Phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện, Phân viện Học viện tại TP.Huế công bố các Quyết định liên quan đến Lớp học

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ThS. Nguyễn Đình Quý – Phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện, Phân viện Học viện tại TP.Huế đã công bố Quyết định số 514/QĐ-HCQG ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Giám đốc Học viện về việc tổ chức lớp học. Khóa học sẽ bắt đầu từ ngày 17/3/2022 và dự kiến sẽ kết thúc thời gian học vào ngày 16/4/2022, với nội dung chương trình học được thiết theo Quyết định số 1037/QĐ-BNV ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Nội vụ gồm: 09 chuyên đề giảng dạy, 03 chuyên đề báo cáo và hướng dẫn viết tiểu luận, chia thành các phần chính: Phần 1: Kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng; Phần 2: Báo cáo kinh nghiệm thực tế. Học viên của Lớp phải tuân thủ các quy chế về bồi dưỡng do Học viện Hành chính Quốc gia quy định; cuối khóa học những học viên đủ điều kiện sẽ thực hiện 01 bài kiểm tra, 01 bài tiểu luận về tình huống quản lý nhà nước trong lĩnh vực mình đang công tác.

2

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển - Giám đốc Phân viện Học viện tại TP. Huế phát biểu Khai giảng

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP. Huế phát biểu Khai giảng

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức về hội nhập và kỹ năng thực thi công việc để phục vụ yêu cầu của công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn. Thông qua đào tạo bồi dưỡng, giúp cán bộ công chức nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, hoàn thiện các tiêu chuẩn ngạch của từng vị trí chức danh đang đảm nhiệm. Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế hy vọng rằng sau khi kết thúc khóa học, các học viên với cương vị và trọng trách lãnh đạo, quản lý của mình sẽ phát huy những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được để phục vụ tốt cho vị trí công tác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, và lĩnh vực tại địa phương.

Đ/c Võ Xuân Hòa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Lễ Bế giảng

Đ/c Võ Xuân Hòa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Lễ Bế giảng

Sau phần phát biểu khai giảng của Lãnh đạo Phân viện Học viện tại TP.Huế, đồng chí Võ Xuân Hòa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi đã cảm ơn sự phối hợp của Học viện Hành chính Quốc gia, Phân viện Học viện tại TP.Huế đã tạo điều kiện tổ chức lớp bồi dưỡng này tại Quảng Ngãi, giúp các học viên vừa học tập nâng cao trình độ vừa giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị. Đồng chí Võ Xuân Hòa mong muốn Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện Học viện tại TP.Huế cử những giảng viên giỏi, tâm huyết với nghề, tham gia giảng dạy. Đồng thời, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị các học viên cần khắc phục mọi khó khăn, tham gia lớp học đầy đủ; chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường, của lớp học một cách nghiêm túc, tiếp thu những nội dung chuyên đề đã được các giảng viên truyền đạt, mạnh dạn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những bất cập trong hoạt động thực tiễn để nâng cao nhận thức và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, nhằm áp dụng vào công việc của mình từ đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ do cơ quan, đơn vị giao phó./.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

ThS. Hoàng Lê Hoài Bắc – Phòng Quản lý Đào, bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại TP.Huế điều hành Lễ Khai giảng

ThS. Hoàng Lê Hoài Bắc – Phòng Quản lý Đào, bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại TP.Huế điều hành Lễ Khai giảng

Toàn cảnh Lễ Khai giảng

Toàn cảnh Lễ Khai giảng

Đại biểu, giảng viên cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm

Đại biểu, giảng viên cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.