Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 tại tỉnh Phú Yên

Được sự ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, chiều ngày 5/10/2019, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phối hợp với tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 tại tỉnh Phú Yên.

Đến dự Lễ Khai giảng, về phía tỉnh Phú Yên có đồng chí Võ Đức Thơ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; TS. Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Về phía Phân viện Huế có đại diện phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng cùng cán bộ, giảng viên và các học viên tham gia khóa học.

Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 tại tỉnh Phú Yên có 108 học viên tham gia, gồm các đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành giáo dục. Khóa học sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 5/10/2019 đến ngày 3/11/2019 với 9 chuyên đề: Tổng quan về đơn vị sự nghiệp trong hệ thống bộ máy nhà nước; Kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập; Kỹ năng cập nhật và áp dụng quy định pháp luật;  Kỹ năng kiểm tra, đánh giá hoạt động, tham mưu, xây dựng kế hoạch, quản lý và phát triển của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập… Trong quá trình học, các học viên sẽ làm 01 bài kiểm tra và 01 bài thu hoạch cuối khóa. Những kiến thức nền tảng ấy sẽ giúp các học viên hệ thống và cập nhật kiến thức để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công chức, viên chức của mình.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Võ Đức Thơ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia thành phố Huế với Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên trong thời gian qua, đồng thời mong muốn sẽ có nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng được phối hợp tổ chức trong những năm tiếp theo. Đồng chí Võ Đức Thơ nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của khóa học là nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo cấp phòng cho cán bộ, công chức là lãnh đạo cấp phòng và mong rằng các đồng chí học viên sẽ vận dụng một cách tốt nhất những kiến thức được lĩnh hội vào công việc đang đảm nhiệm, phát huy tinh thần trách nhiệm, sắp xếp thời gian tham gia khóa học đầy đủ, thực hiện tốt nội quy, quy chế để hoàn thành khóa học với kết quả cao.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, TS. Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên yêu cầu các học viên trong quá trình học tập phải sắp xếp công việc hợp lý, thực hiện nghiêm túc Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia, hợp tác tốt với ban cán sự lớp để khóa học được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. TS. Phạm Văn Cường hy vọng rằng khi kết thúc khoá học mỗi học viên sẽ được cập nhật một số chủ trương, chính sách mới; bổ sung kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước để áp dụng vào công tác thực tiễn một cách hiệu quả, góp phần thực hiện thành công công cuộc cải cách hành chính nước nhà .

Dự kiến khóa học sẽ bế giảng vào ngày 23/11/2019.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Đồng chí Võ Đức Thơ,Tinh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên phát biểu khai giảng khóa học

Đồng chí Võ Đức Thơ,Tinh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên phát biểu khai giảng khóa học

TS. Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên phát biểu

TS. Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên phát biểu

Toàn cảnh buổi Khai giảng

Toàn cảnh buổi Khai giảng

Dương Lê Nguyên Hiền

Comments are closed.