Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 tại tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Quyết định số 185/QĐ-HCQG, sáng ngày 16/02/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia Khu vực Miền Trung tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Đến tham dự Lễ Khai giảng, về phía Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi có đồng chí Nguyễn Hồng Hậu – Trưởng phòng, Phòng Công chức, viên chức; về phía Học viện Hành chính Quốc gia có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia Khu vực Miền Trung, lãnh đạo phòng Quản lý bồi dưỡng cùng các viên chức, giảng viên và gần 100 học viên là các đồng chí đang giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

ThS. Mai Thị Phương Dung – Lãnh đạo phòng Quản lý bồi dưỡng,  Phân viện Học viện Khu vực Miền Trung công bố Quyết định liên quan đến Lớp học

ThS. Mai Thị Phương Dung – Lãnh đạo Phòng Quản lý bồi dưỡng, Phân viện Học viện Khu vực Miền Trung công bố Quyết định liên quan đến Lớp học

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ThS. Mai Thị Phương Dung – Lãnh đạo Phòng Quản lý bồi dưỡng thuộc Phân viện Học viện Khu vực Miền Trung đã công bố Quyết định số 185/QĐ-HCQG ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Giám đốc Học viện về việc tổ chức lớp học. Khóa học sẽ bắt đầu từ ngày 16/02/2023 và dự kiến sẽ kết thúc thời gian học vào ngày 01/3/2023. Lớp học sẽ được học theo chương trình bồi dưỡng mới nhất do Bộ Nội vụ ban hành vào tháng 06/2022, với 08 chuyên đề giảng dạy, 02 chuyên đề báo cáo. Học viên của Lớp phải tuân thủ các quy chế về bồi dưỡng do Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện Học viện Khu vực Miền Trung quy định; cuối khóa học những học viên đủ điều kiện sẽ thực hiện 01 bài kiểm tra trắc nghiệm, 01 bài báo cáo kết quả nghiên cứu thực tế.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Lãnh đạo Phân viện Học viện Khu vực Miền Trung phát biểu Khai giảng khóa học

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Lãnh đạo Phân viện Học viện Khu vực Miền Trung phát biểu Khai giảng khóa học

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia Khu vực Miền Trung nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, hoàn thiện các tiêu chuẩn ngạch của từng vị trí chức danh đang đảm nhiệm. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển đề nghị ban quản lý Lớp cần phải bám sát tình hình học tập của Lớp, điều phối lịch giảng phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức dạy và học. Đồng thời, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển cũng đề nghị các giảng viên giảng dạy lớp học cần tạo được môi trường học tập thân thiện, nghiêm túc; các học viên cần chủ động sắp xếp kế hoạch học tập và làm việc của mình, cùng tham gia tương tác với giảng viên và các học viên trong lớp. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển hy vọng rằng sau khi kết thúc khóa học, các học viên với cương vị và trọng trách lãnh đạo, quản lý của mình sẽ phát huy những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được để phục vụ tốt cho vị trí công tác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, và lĩnh vực tại địa phương.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

3

Đại biểu và học viên thực hiện nghi thức chào cờ

Đại biểu và học viên thực hiện nghi thức chào cờ

ThS. Hoàng Lê Hoài Bắc – Phòng Quản lý bồi dưỡng, Phân viện Học viện Khu vực Miền Trung điều hành Lễ Khai giảng

ThS. Hoàng Lê Hoài Bắc – Phòng Quản lý bồi dưỡng, Phân viện Học viện Khu vực Miền Trung điều hành Lễ Khai giảng

Toàn cảnh Lễ Khai giảng

Toàn cảnh Lễ Khai giảng

Tin bài: Phòng QLKH, KT và TV

Comments are closed.