Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 13/2020 và Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 5/2020 tại tỉnh Quảng Ngãi

Được sự ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 25/6/2020, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 13/2020 và lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 5/2020 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Đến tham dự Lễ khai giảng, về phía tỉnh Quảng Ngãi có đồng chí Nguyễn Thái Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; về phía Học viện Hành chính Quốc gia có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Phó Giám đốc Phân Huế; TS. Nguyễn Thị Vân Hà, Phó Trưởng Khoa Lý luận cơ sở và Nhà nước pháp luật; TS. Ngô Văn Trân, Nguyên Phó Giám đốc Phân viện Huế cùng các cán bộ, giảng viên và các học viên tham gia khóa học.

 Hai lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 13/2020 và lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 5/2020 tại tỉnh Quảng Ngãi có 79 học viên tham dự trong đó: Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương có 57 học viên là các đồng chí đang giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc, các cơ quan tương đương Sở và cán bộ quy hoạch vào các chức danh Lãnh đạo cấp Sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương có 22 học viên gồm các đồng chí đang giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện và các cán bộ quy hoạch vào vị trí lãnh đạo huyện và tương đương đến từ các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Quảng Ngãi. Hai lớp bắt đầu học từ ngày 25/06/2020 đến ngày 01/8/2020,  Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương với nội dung chương trình học với 11 chuyên đề và 04 bài báo cáo chuyên đề chia làm 2 phần: Phần kiến thức về năng lực lãnh đạo: Nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý sở; Các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương; Phân cấp quản lý hành chính nhà nước theo ngành và lĩnh vực ở địa phương… Phần các kỹ năng: Kiểm tra, thanh tra ngành và lĩnh vực địa phương, Quản lý tài chính, sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý; Phân công ủy quyền, quản lý nhân sự. Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện với nội dung chương trình học gồm 15 chuyên đề: Nhiệm vụ quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; Phân cấp quản lý trong hệ thống hành chính nhà nước ở địa phương; Kỹ năng giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, năng lực, uy tín, tác phong của lãnh đạo quản lý cấp huyện; Kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Mục đích chung của khóa học nhằm cập nhật nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý góp phần nâng cao năng lực thực hiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành và thực thi công vụ của lãnh đạo cấp sở, cấp huyện, trang bị một số kỹ năng cơ bản cần có trong lãnh đạo, quản lý để giúp cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện sử dụng có hiệu quả các phương pháp cần thiết trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người lãnh đạo, quản lý trong bộ máy hành chính nhà nước, góp phần nâng cao trách nhiệm, ý thức trong thực thi công vụ. Trong quá trình học, các học viên sẽ làm 02 bài kiểm tra và 01 bài tình huống quản lý và đi nghiên cứu thực tế Quản lý nhà nước tại một địa phương, đơn vị trên địa bàn.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế nêu rõ mục đích ý nghĩa của công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp huyện nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức và thực tiễn để hoàn thành chức trách được giao cũng như trang bị những kỹ năng cơ bản để đội ngũ này sử dụng có hiệu quả các phương pháp cần thiết trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người lãnh đạo, quản lý. PGS.TS.Nguyễn Hoàng Hiển hy vọng rằng khóa học lần này sẽ là cơ hội để các học viên chia sẻ, trao đổi cũng như gặt hái cho mình những kiến thức bổ ích vận dụng vào hoạt động công vụ của mình.

Phát biểu tại buổi Lễ Khai giảng đồng chí Nguyễn Thái Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cảm ơn sự phối hợp và hỗ trợ của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức là một trong những nội dung quan trọng của nền công vụ của công chức; hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công chức trong thực thi công vụ, góp phần xây dựng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của địa phương của đất nước.

Lớp học dự kiến bế giảng vào ngày 12/9/2020.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phát biểu Khai giảng khóa học

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phát biểu Khai giảng khóa học

Đồng chí Nguyễn Thái Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi phát biểu

Đồng chí Nguyễn Thái Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi phát biểu

ThS.Mai Thị Phương Dung, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng Phân viện Huế Công bố các Quyết định mở lớp

ThS.Mai Thị Phương Dung, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng Phân viện Huế Công bố các Quyết định mở lớp

Toàn cảnh buổi lễ Khai giảng

Toàn cảnh buổi lễ Khai giảng

Lãnh đạo, đại biểu, giảng viên cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo, đại biểu, giảng viên cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm

Ảnh: Lê Văn Mão

Tin: Dương Lê Nguyên Hiền

Comments are closed.