Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa II năm 2019 tại tỉnh Phú Yên

Được sự ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, chiều ngày 11/12/2019, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương khóa II năm 2019 tại tỉnh Phú Yên.

Đến dự Lễ khai giảng, về phía tỉnh Phú Yên có đồng chí Phan Đình Phùng –  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Bá Kim – Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Văn Dũng – Phó giám đốc Sở Nội vụ. Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có TS. Ngô Văn Trân – Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế cùng cán bộ, giảng viên và các học viên tham gia lớp học.

Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa II năm 2019 tại tỉnh Phú Yên có 47 học viên là lãnh đạo cấp sở và nguồn quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp sở trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Khóa học diễn ra trong thời gian từ ngày 11/12/2019 đến ngày 30/12/2019 với 10 chuyên đề và 02 bài báo cáo chuyên đề chia làm 2 phần: Phần kiến thức về năng lực lãnh đạo gồm các chuyên đề về Tác phong, phương pháp làm việc của lãnh đạo cấp sở; Cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay và trách nhiệm của lãnh đạo quản lý cấp sở; Phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa, yêu cầu và thách thức đặt ra; Hoạch định, triển khai và đánh giá chính sách công… Phần các kỹ năng gồm các chuyên đề về Quản lý phát triển nguồn nhân lực; Giao tiếp và quan hệ với công chúng; Sử dụng công cụ trong quản lý. Qua đó, giúp các học viên nhận thức rõ hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và vai trò của lãnh đạo cấp sở trong bộ máy hành chính nhà nước, góp phần nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương… Trong quá trình học, các học viên sẽ làm 02 bài kiểm tra và 01 chuyên đề quản lý thuộc lĩnh vực mình công tác và đi nghiên cứu thực tế.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế nêu rõ mục đích ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức về hội nhập và kỹ năng thực thi công việc để phục vụ yêu cầu của công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn, giúp cán bộ, công chức nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, đồng thời hoàn thiện tiêu chuẩn từng vị trí chức danh đang đảm nhiệm. TS. Ngô Văn Trân tin tưởng rằng, sau những bộn bề công việc các học viên về đây với tâm thế cùng nhau nỗ lực cố gắng hoàn thành khóa học để đạt được những kết quả như mong đợi.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế đã tổ chức các loại hình đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Phú Yên, đặc biệt là các lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính, các lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng… góp phần nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phan Đình Phùng mong rằng trong đợt học này các học viên nhận thức đầy đủ hơn vị trí, chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp sở giúp cho công tác điều hành được nâng lên một bước.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phát biểu Khai giảng khóa học

TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phát biểu Khai giảng khóa học

Đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên phát biểu tại Lễ khai giảng

Đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên phát biểu tại Lễ khai giảng

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Ảnh: Vũ Hoàng Mạnh Trung

Tin: Dương Lê Nguyên Hiền

Comments are closed.