Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương năm 2019 tại tỉnh Phú Yên

Sáng ngày 01 tháng 07 tháng 10 năm 2019, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương năm 2019 tại tỉnh Phú Yên.

Đến dự Lễ khai giảng, về phía tỉnh Phú Yên có đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Võ Đức Thơ, Giám đốc Sở Nội vụ. Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế cùng cán bộ, giảng viên và các học viên tham gia lớp học.

Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2019 tại tỉnh Phú Yên có 49 học viên là lãnh đạo các sở, ban ngành quy hoạch lãnh đạo của tỉnh Phú Yên. Khóa học diễn ra trong thời gian từ ngày 1/7/2019 đến ngày 17/7/2019 với 9 chuyên đề và 02 bài báo cáo chuyên đề chia làm 2 phần: Phần kiến thức về năng lực lãnh đạo gồm các chuyên đề về Tác phong, phương pháp làm việc của lãnh đạo cấp sở; Cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay và trách nhiệm của lãnh đạo quản lý cấp sở; Phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa, yêu cầu và thách thức đặt ra… Phần các kỹ năng gồm các chuyên đề về Quản lý phát triển nguồn nhân lực; Giao tiếp và quan hệ với công chúng; Sử dụng công cụ trong quản lý. Qua đó, giúp các học viên nhận thức rõ hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và vai trò của lãnh đạo cấp sở trong bộ máy hành chính nhà nước, góp phần nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương…. Trong quá trình học, các học viên sẽ làm 02 bài kiểm tra và 01 chuyên đề quản lý thuộc lĩnh vực mình công tác và đi nghiên cứu thực tế.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia nêu rõ mục đích ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung đối với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước và hội nhập quốc tế. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật và bổ sung kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước, nhằm góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và mong muốn các học viên tham gia lớp học có thái độ học tập nghiêm túc, xây dựng phương pháp học tập hiệu quả, tích cực trao đổi, thảo luận, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau. TS. Ngô Văn Trân hy vọng khóa học lần này sẽ là cơ hội để các học viên chia sẻ, trao đổi cũng như bổ sung cho mình những kiến thức bổ ích vận dụng vào hoạt động công vụ của mình.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh trong thời gian qua. Hy vọng các học viên sẽ nhận thức đầy đủ hơn vị trí, chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp sở, góp phần xây dựng các chính sách hợp lý, hiệu quả, hướng đến cải cách nền hành chính nhà nước trong thời kỳ đất nước hội nhập và phát triển.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phát biểu Khai giảng khóa học

TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phát biểu Khai giảng khóa học

Đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên phát biểu tại Lễ khai giảng

Đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên phát biểu tại Lễ khai giảng

Ảnh: Phan Văn Thắng

Tin: Dương Lê Nguyên Hiền

Comments are closed.