Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2019 tại tỉnh Quảng Nam

Được sự ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 16/5/2019, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2019 tại tỉnh Quảng Nam.

Đến dự Lễ khai giảng, về phía tỉnh Quảng Nam có đồng chí Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ. Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế cùng cán bộ, giảng viên và các học viên tham gia lớp học.

Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2019 tại tỉnh Quảng Nam có 40 học viên là lãnh đạo cấp sở và quy hoạch lãnh đạo cấp sở của tỉnh Quảng Nam. Khóa học diễn ra trong thời gian từ ngày 16/5/2019 đến ngày 15/6/2019 với 9 chuyên đề và 02 bài báo cáo chuyên đề chia làm 2 phần: Phần kiến thức về năng lực lãnh đạo: Phương pháp làm việc của lãnh đạo cấp sở; Cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay; Phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa… Phần các kỹ năng: Quản lý phát triển nguồn nhân lực, Giao tiếp và quan hệ với công chúng; Sử dụng công cụ trong quản lý. Qua đó, giúp các học viên nhận thức rõ hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cấp sở và vai trò của lãnh đạo cấp sở trong bộ máy hành chính nhà nước, góp phần nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương… Trong quá trình học, các học viên sẽ làm 02 bài kiểm tra và 01 chuyên đề quản lý thuộc lĩnh vực mình công tác và đi nghiên cứu thực tế.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế nêu bật vai trò của công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức và thực tiễn để hoàn thành chức trách được giao cũng như trang bị những kỹ năng cơ bản để đội ngũ này sử dụng có hiệu quả các phương pháp cần thiết trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người lãnh đạo, quản lý. TS. Ngô Văn Trân hy vọng sau khi kết thúc khoá học các học viên sẽ tích lũy cho mình những kiến thức và kinh nghiệm bổ ích trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được nghiên cứu và học tập vào công tác của mình.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam hoan nghênh các học viên đã sắp xếp thời gian, công việc tham gia lớp học đúng thời gian quy định và cảm ơn sự phối hợp và hỗ trợ của Học viện Hành chính Quốc gia, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Trần Tuấn Anh mong rằng trong đợt học này các học viên nhận thức đầy đủ hơn vị trí, chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp sở giúp cho công tác điều hành được nâng lên một bước.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Huế phát biểu khai giảng khóa học

TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Huế phát biểu khai giảng khóa học

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Lễ khai giảng

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Lễ khai giảng

TS.Trần Hải Định, Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng công bố các Quyết định mở lớp

TS.Trần Hải Định, Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng công bố các Quyết định mở lớp

Lãnh đạo, đại biểu, giảng viên cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo, đại biểu, giảng viên cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm

Ảnh: Phan Huyền Trang

Tin: Dương Lê Nguyên Hiền

Comments are closed.