Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2020 tại tỉnh Bình Định

Được sự ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 03/12/2020, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2020 tại tỉnh Bình Định.

Đến tham dự Lễ khai giảng, về phía tỉnh Bình Định có đồng chí Trịnh Xuân Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Ngô Việt Thống, Trưởng phòng CCVC Sở Nội vụ; về phía Học viện Hành chính Quốc gia có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế cùng giảng viên và các học viên tham gia khóa học.

Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2020 tại tỉnh Bình Định có 60 học viên là các đồng chí đang giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, các cơ quan tương đương Sở và cán bộ quy hoạch vào các chức danh Lãnh đạo cấp Sở trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Khóa học diễn ra trong thời gian từ ngày 03/12/2020 đến ngày 05/02/2021 với 11 chuyên đề và 04 bài báo cáo chuyên đề chia làm 2 phần: Phần kiến thức về năng lực lãnh đạo gồm các chuyên đề về Nhiệm vụ quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp sở ; Phân cấp quản lý hành chính nhà nước, các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước theo ngành và lĩnh vực địa phương… Phần các kỹ năng gồm các chuyên đề về Quản lý nhân lực; Phân công ủy quyền; Sử dụng hiệu quả công cụ trong quản lý; Kiểm tra thanh tra ngành và lĩnh vực ở địa phương. Mục đích của khóa học nhằm cập nhật nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý góp phần nâng cao năng lực thực hiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành và thực thi công vụ của lãnh đạo cấp sở, trang bị một số kỹ năng cơ bản cần có trong lãnh đạo, quản lý để giúp cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp sở, sử dụng có hiệu quả các phương pháp cần thiết trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người lãnh đạo, quản lý trong bộ máy hành chính nhà nước, góp phần nâng cao trách nhiệm, ý thức trong thực thi công vụ. Trong quá trình học, các học viên sẽ làm 02 bài kiểm tra và đi nghiên cứu thực tế.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia nêu rõ mục đích ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung đối với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước và hội nhập quốc tế. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật và bổ sung kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước, nhằm góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và mong muốn các học viên tham gia lớp học có thái độ học tập nghiêm túc, xây dựng phương pháp học tập hiệu quả, tích cực trao đổi, thảo luận, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau. PGS.TS.Nguyễn Hoàng Hiển hy vọng sau những bộn bề công việc, các học viên về đây với tâm thế cầu thị cùng nhau nỗ lực cố gắng sẽ tích lũy cho mình những kiến thức và kinh nghiệm bổ ích trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được nghiên cứu và học tập vào công tác của mình.

Lớp học dự kiến bế giảng vào ngày 05/02/2021.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phát biểu Khai giảng khóa học

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phát biểu Khai giảng khóa học

IMG_6608

Lãnh đạo, đại biểu, giảng viên cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm

Ảnh: Ngô Quang Tuệ

Tin: Dương Lê Nguyên Hiền

Comments are closed.