Khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2016 tại cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung

Sáng ngày 25 tháng 8 năm 2016, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở năm 2016 tại Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung.

Đến dự Lễ khai giảng có đồng chí Trần Phùng – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế. Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có PGS.TS. Ngô Thành Can – Phó trưởng Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự; TS. Ngô Văn Trân – Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia, Thường trực Cơ sở Học viện cùng các cán bộ, giảng viên Cơ sở Học viện và các học viên tham gia lớp học.

Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở năm 2016 tại Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung có 37 học viên là Giám đốc, Phó Giám đốc và cán bộ trưởng, phó phòng thuộc diện quy hoạch của các sở, ban, ngành trên địa bàn 6 tỉnh miền Trung từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Thời gian lớp học bắt đầu từ ngày 25/8/2016, với nội dung chương trình học gồm 11 chuyên đề giảng dạy và chuyên đề báo cáo chia làm 2 phần: Phần kiến thức chung, bao gồm 05 chuyên đề nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức cần thiết, hiện đại và thực tiễn về lãnh đạo, quản lý cho lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương để hoàn thành tốt chức trách được giao; Phần kỹ năng tham mưu và quản lý điều hành bao gồm 06 chuyên đề nhằm trang bị một số kỹ năng cơ bản cần có trong lãnh đạo, quản lý để giúp cho đội ngũ lãnh đạo cấp sở và tương đương sử dụng có hiệu quả các phương pháp cần thiết trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người lãnh đạo, quản lý. Học viên được tham gia kiểm tra 02 bài, xây dựng 01 đề án quản lý thuộc lĩnh vực mình công tác và đi nghiên cứu thực tế.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

TS. Ngô Văn Trân – Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia, Thường trực Cơ sở Học viện phát biểu khai giảng khóa học

TS. Ngô Văn Trân – Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia, Thường trực Cơ sở Học viện phát biểu khai giảng khóa học

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế và cán bộ Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế và cán bộ Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Comments are closed.