Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa I/2022 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022, sáng ngày 23/4/2022, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa I/2022 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế.

Tham dự Lễ khai giảng có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế cùng giảng viên, viên chức thuộc Phân viện Học viện tại TP.Huế. Và đặc biệt, buổi Lễ có sự hiện diện đông đủ 50 học viên tham gia khóa học là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan đơn vị trên địa bàn các tỉnh miền Trung. Buổi Lễ được Phân viện Học viện tại TP. Huế tổ chức trên hệ thống trực tuyến Microsoft Teams, học viên tham dự tại các điểm cầu trực tuyến.

ThS.Đặng Văn Minh - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Phân viện Học viện tại TP.Huế công bố Quyết định tổ chức lớp học

ThS. Đặng Văn Minh – Trưởng phòng, Phòng Tổ chức – Hành chính Phân viện Học viện tại TP.Huế công bố Quyết định tổ chức lớp học

Tại Lễ Khai giảng, ThS. Đặng Văn Minh – Trưởng phòng, Phòng Tổ chức – Hành chính đã công bố Quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa I/2022 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế. Khóa học sẽ bắt đầu từ ngày 23/4/2022 đến ngày 25/6/2022, với nội dung chương trình học gồm 17 chuyên đề giảng dạy và 03 chuyên đề báo cáo thực tiễn với 03 nội dung, cụ thể: Phần I: Nền hành chính nhà nước bao gồm 09 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo nhằm củng cố, bổ sung kiến thức hành chính nhà nước; Phần II: Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, bao gồm 01 chuyên đề giảng dạy và 01 chuyên đề báo cáo, tập trung làm rõ những nguyên tắc, yêu cầu và nội dung cơ bản phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; Phần III: Những kỹ năng cơ bản, bao gồm 07 chuyên đề giảng dạy, phát triển kỹ năng thực thi công vụ; kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tổ chức và quản lý tổ chức công. Các học viên của Lớp sẽ được nghe giảng và trao đổi với đội ngũ giảng viên là những Phó Giáo sư, Tiến sĩ của Học viện Hành chính Quốc gia có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Quá trình giảng dạy và học tập của Lớp được thực hiện trên hệ thống trực tuyến Microsoft Teams. Học viên của Lớp phải tuân thủ các quy chế về bồi dưỡng do Học viện Hành chính Quốc gia quy định. Cuối khóa học, những học viên đủ điều kiện sẽ được thực hiện 02 bài kiểm tra, 01 bài tình huống quản lý nhà nước.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển - Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế  phát biểu khai giảng khóa học

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu khai giảng khóa học

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm; đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức về hội nhập và kỹ năng thực thi công việc để phục vụ công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển bày tỏ mong muốn các học viên hãy luôn ý thức mục đích của việc tham gia lớp bồi dưỡng là cơ hội để mình bổ sung những kiến thức về quản lý nhà nước ở các ngành, lĩnh vực khác nhau nhằm phục vụ có hiệu quả cho cơ quan, đơn vị mình đang công tác. Giám đốc Phân viện TP.Huế cũng đề nghị mỗi học viên phải có ý thức trách nhiệm cao tham gia phát biểu, trao đổi trong quá trình học và nghiêm túc thực hiện các quy chế của Học viện và Phân viện Học viện tại TP.Huế.

Đ/c Hoàng Thanh Vinh - Đại diện cho các học viên phát biểu tại Lễ Khai giảng

Đ/c Hoàng Thanh Vinh – Đại diện cho các học viên phát biểu tại Lễ khai giảng

Đại diện cho các học viên, đồng chí Hoàng Thanh Vinh gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phân viện Học viện tại TP.Huế đã tạo điều kiện để các học viên tham gia khóa bồi dưỡng, và cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế, chủ động tham gia phát biểu và trao đổi với giảng viên trong quá trình học tập để lớp học đạt kết quả như mong đợi.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

4

Đại biểu tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế thực hiện nghi thức chào cờ

Đại biểu tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế thực hiện nghi thức chào cờ

Các đại biểu tham dự buổi Lễ tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

Các đại biểu tham dự buổi Lễ tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

ThS. Trần Thị Thúy Loan – Phòng Tổ chức – Hành chính điều hành buổi Lễ

ThS. Trần Thị Thúy Loan – Phòng Tổ chức – Hành chính điều hành buổi Lễ

8

Toàn cảnh buổi Lễ Khai giảng trên hệ thống trực tuyến

Toàn cảnh buổi Lễ khai giảng trên hệ thống trực tuyến

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.