Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2017 cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Sáng ngày 15/4/2017, Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung phối hợp với Huyện ủy huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2017 dành cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Đến tham dự buổi Lễ khai giảng, về phía Lãnh đạo huyện Trà Bồng có đồng chí Đinh Xuân Hùng – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Đồng chí Hồ Văn Thịnh – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Trương Công Lâm – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện Lãnh đạo các Phòng, Ban thuộc Huyện ủy, UBND huyện; Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có TS. Ngô Văn Trân – Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia, Thường trực Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung cùng cán bộ, giảng viên của Học viện và các học viên tham dự khóa học.

Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2017 cho cán bộ, công chức, viên chức của huyện Trà Bồng có hơn 70 học viên đăng ký tham gia, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức của các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Trà Bồng. Khóa học bắt đầu từ ngày 15/4/2017, với nội dung chương trình học gồm 17 chuyên đề giảng dạy và 03 chuyên đề báo cáo chia làm 3 phần: Phần kiến thức về nền hành chính nhà nước, bao gồm 10 chuyên đề nhằm củng cố, bổ sung kiến thức quản lý hành chính nhà nước, kiến thức hành chính vĩ mô; Phần kiến thức Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ bao gồm 3 chuyên đề nhằm làm rõ những nguyên tắc, yêu cầu và nội dung cơ bản phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ cũng như thực tế quản lý nhà nước ở các bộ, ban ngành và các địa phương; Phần những kỹ năng cơ bản bao gồm 7 chuyên đề phát triển kỹ năng thực thi công vụ gồm các vấn đề thực hiện chức năng, thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tổ chức và quản lý tổ chức công.

  Học viên được tham gia kiểm tra 02 bài và làm 01 bài tập tình huống quản lý thuộc lĩnh vực mình công tác. Những kiến thức nền tảng ấy sẽ giúp các học viên hệ thống và cập nhật kiến thức để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công chức, viên chức của mình.

 Một số hình ảnh của buổi lễ:

TS. Ngô Văn Trân - Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia,  Thường trực Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung phát biểu khai giảng khóa học

TS. Ngô Văn Trân – Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia,
Thường trực Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung phát biểu khai giảng khóa học

Đồng chí Đinh Xuân Hùng - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi phát biểu

Đồng chí Đinh Xuân Hùng – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi phát biểu

Đại biểu và Học viên chụp ảnh lưu niệm

Đại biểu và Học viên chụp ảnh lưu niệm

Trần Hải Định

Phòng Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Comments are closed.