Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2018 tại tỉnh Bình Định

Sáng ngày 15/10/2018, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2018 dành cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đến tham dự Lễ khai giảng, về phía tỉnh Bình Định có đồng chí Ngô Văn Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính; đồng chí Lâm Trường Định, Trưởng phòng công chức, viên chức; Về phía Phân viện Huế có đại diện phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng cùng cán bộ, giảng viên và các học viên tham gia khóa học.

Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2018 tại tỉnh Bình Định có 70 học viên tham gia là các cán bộ, công chức, viên chức đến từ các cơ quan, ban, ngành, thuộc tỉnh Bình Định. Khóa học bắt đầu từ ngày 15/10/2018 đến ngày 23/11/2018. Trong quá trình học tập các học viên được truyền đạt 20 chuyên đề theo 02 nhóm: nhóm Kiến thức bao gồm 10 chuyên đề giảng dạy những kiến thức đáp ứng đòi hỏi mới của quản lý hành chính nhà nước và cải cách hành chính; 03 chuyên đề báo cáo về những vấn đề mới, bức xúc đang đặt ra trong thực tiễn; nhóm Kỹ năng với 7 chuyên đề phát triển kỹ năng thực thi công vụ, kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật… Mục tiêu của khóa bồi dưỡng này là trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức; góp phần thay đổi thái độ và hành vi thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển của đất nước; hoàn thiện các quy định về chuẩn ngạch, chuẩn chức danh cho cán bộ, công chức, viên chức, góp phần hoàn thành những mục tiêu của cá nhân và tổ chức về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

Trong quá trình học, các học viên được tham gia 02 bài kiểm tra và làm 01 bài tình huống quản lý thuộc lĩnh vực mình công tác. Những kiến thức nền tảng đó sẽ giúp các học viên hệ thống và cập nhật kiến thức để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công chức, viên chức của mình.

Lớp học dự kiến bế giảng vào ngày 21/12/2018.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Đồng chí Ngô Văn Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định phát biểu khai giảng khóa học

Đồng chí Ngô Văn Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định phát biểu khai giảng khóa học

Toàn cảnh buổi lễ Khai giảng

Toàn cảnh buổi lễ Khai giảng

Ảnh: Vương Thị Kim Khuê

Tin bài: Dương Lê Nguyên Hiền

Comments are closed.