Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 2/2021 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế

Thực hiện Quyết định số 2520/QĐ-HCQG, 18h00 chiều ngày 27/8/2021, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại  TP.Huế (gọi tắt là Phân viện) tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 2/2021 tại Phân viện theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Lễ Khai giảng có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện , lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân viện, cùng các viên chức, giảng viên Phân viện. Và đặc biệt, tại buổi Lễ có sự hiện diện đông đủ 53 học viên, gồm các đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan đơn vị trên địa bàn các tỉnh miền Trung như: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Phân viện tổ chức buổi lễ trên hệ thống trực tuyến Microsoft Teams, các đại biểu và các học viên tham dự tại các điểm cầu trực tuyến.

ThS. Mai Thị Phương Dung - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng,  Phân viện Học viện tại TP.Huế công bố Quyết định liên quan đến tổ chức lớp học

ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng,
Phân viện công bố Quyết định liên quan đến tổ chức lớp học

Sau phần chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng thuộc Phân viện đã công bố Quyết định định số 2520/QĐ-HCQG ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 2/2021 tại Phân viện.

Khóa học sẽ bắt đầu từ ngày 28/8/2021 đến 06/11/2021, với nội dung chương trình học được thiết theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Nội vụ gồm: 18 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo, chia làm 03 phần chính: Phần I: Kiến thức chung gồm 08 chuyên đề giảng dạy và 01 chuyên đề báo cáo; Phần II: Kiến thức QLNN về ngành và lãnh thổ có 01 chuyên đề giảng dạy và 01 chuyên đề báo cáo; Phần III: Các kỹ năng, gồm 07 chuyên đề. Quá trình giảng dạy và học tập của Lớp được thực hiện trên hệ thống trực tuyến Microsoft Teams. Học viên của Lớp phải tuân thủ các quy chế về bồi dưỡng do Học viện Hành chính Quốc gia quy định. Cuối khóa học những học viên đủ điều kiện sẽ thực hiện 02 bài kiểm tra, 01 bài tình huống quản lý nhà nước cuối khóa.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế  phát biểu khai giảng khóa học

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện phát biểu khai giảng khóa học

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính và các kỹ năng thực thi công việc để phục vụ công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn. Trong thời gian qua, Phân viện đã có những đóng góp lớn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn các tỉnh miền Trung theo yêu cầu của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lớp học phải tổ chức trên môi trường trực tuyến, Giám đốc Phân viện đề nghị các học viên cần chuẩn bị tốt các điều kiện về thiết bị và đường truyền internet để tham gia học tập thuận lợi, không gián đoạn và phải có ý thức trách nhiệm cao tham gia phát biểu, trao đổi trong quá trình học, nghiêm túc thực hiện các quy chế của Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện để lớp học đạt hiệu quả tốt nhất.

Đ/c Trần Đình Tri – Đại diện cho các học viên phát biểu tại Lễ khai giảng

Đ/c Trần Đình Tri – Đại diện cho các học viên phát biểu tại Lễ khai giảng

Sau phần phát biểu khai giảng của Lãnh đạo Phân viện, đồng chí Trần Đình Tri – Đại diện học viên của Lớp đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Lãnh đạo Phân viện, các thầy cô giáo tham gia giảng dạy và cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế để lớp học có thể hoàn thành tốt đẹp./.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

4

Đại biểu tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế thực hiện nghi thức chào cờ

Đại biểu tại điểm cầu Phân viện thực hiện nghi thức chào cờ

ThS. Trần Thị Thúy Loan – Phòng Tổ chức – Hành chính điều hành buổi Lễ Khai giảng

ThS. Trần Thị Thúy Loan – Phòng Tổ chức – Hành chính thuộc Phân viện điều hành buổi Lễ Khai giảng

7

Toàn cảnh buổi Lễ Khai giảng tại Phân viện Học viện tại TP.Huế

Toàn cảnh buổi Lễ Khai giảng tại Phân viện

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.