Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên năm 2017 cho cán bộ, viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi

Sáng ngày 14/4/2017, Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cho cán bộ, viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

Tham dự Lễ Khai giảng có đồng chí Trương Văn Nam – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng  Ngãi cùng Lãnh đạo các Phòng, đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi; TS. Ngô Văn Trân – Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia, Thường trực Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung cùng cán bộ, giảng viên Học viện và gần 70 học viên gồm cán bộ, viên chức BHXH tỉnh và các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh Quảng Ngãi tham dự khóa học.

 Nội dung chương trình khóa học gồm 18 chuyên đề chia làm 3 phần: Phần kiến thức về nền hành chính nhà nước nhằm củng cố, bổ sung kiến thức quản lý hành chính nhà nước, kiến thức hành chính vĩ mô; Phần kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ nhằm làm rõ những nguyên tắc, yêu cầu và nội dung cơ bản phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ cũng như thực tế quản lý nhà nước ở các bộ, ban ngành và các địa phương; Phần những kỹ năng cơ bản nhằm góp phần phát triển kỹ năng thực thi công vụ gồm các vấn đề thực hiện chức năng, thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tổ chức và quản lý tổ chức công.

Học viên được tham gia kiểm tra 02 bài và làm 01 bài tập tình huống quản lý thuộc lĩnh vực mình công tác. Những kiến thức nền tảng ấy sẽ giúp các học viên hệ thống và cập nhật kiến thức để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công chức, viên chức của mình.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

TS. Ngô Văn Trân – Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia, Thường trực Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung phát biểu khai giảng khóa học

TS. Ngô Văn Trân – Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia,
Thường trực Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung phát biểu khai giảng khóa học

Đồng chí Trương Văn Nam - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi phát biểu

Đồng chí Trương Văn Nam – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi phát biểu

Toàn cảnh buổi Lễ khai giảng

Toàn cảnh buổi Lễ khai giảng

Đại biểu và Học viên chụp ảnh lưu niệm

Đại biểu và Học viên chụp ảnh lưu niệm

Trần Hải Định

Phòng Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Comments are closed.