Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên năm 2019 tại huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định

 Được sự ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 11/5/2019, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên năm 2019 tại huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định.

Đến tham dự Lễ khai giảng, về phía tỉnh Bình Định có ông Huỳnh Ngọc Ân, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức huyện ủy huyện Hoài Nhơn; ông Trương Đề, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn; ông Võ Đông Giang, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Hoài Nhơn; Về phía Phân viện Huế có đại diện phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng cùng cán bộ, giảng viên và các học viên tham gia khóa học.

Lớp học lần này có 104 học viên đăng ký tham gia, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức của các ban ngành, đoàn thể, đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định. Khóa học bắt đầu từ ngày 11/5/2019 đến ngày 15/7/2019. Nội dung chương trình học gồm 18 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo được chia làm 3 phần: Phần kiến thức về nền hành chính nhà nước gồm 8 chuyên đề nhằm củng cố, bổ sung kiến thức về quản lý hành chính nhà nước trong hệ thống chính trị, tổ chức hành chính nhà nước; Phần kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ gồm 2 chuyên đề nhằm làm rõ những nguyên tắc, yêu cầu và nội dung cơ bản phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ cũng như thực tế quản lý nhà nước ở các bộ, ban ngành và các địa phương; Phần những kỹ năng cơ bản gồm 8 chuyên đề phát triển kỹ năng thực thi công vụ như các vấn đề thực hiện chức năng, thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng làm việc nhóm, soạn thảo văn bản, viết báo cáo… Học viên được tham gia kiểm tra 02 bài và làm 01 bài tập tình huống quản lý thuộc lĩnh vực mình công tác. Những kiến thức nền tảng sẽ giúp các học viên hệ thống và cập nhật kiến thức để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công chức, viên chức của mình.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Trương Đề, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn cảm ơn sự phối hợp và hỗ trợ của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện trong thời gian qua; yêu cầu các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy định của cơ sở đào tạo, tích cực tham gia học tập để khóa học đạt kết quả cao nhất.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Ông Trương Đề, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn phát biểu khai giảng khóa học

Ông Trương Đề, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn phát biểu khai giảng khóa học

Toàn cảnh buổi Lễ khai giảng

Toàn cảnh buổi Lễ khai giảng

Đại biểu, cán bộ, giảng viên và các học viên chụp ảnh lưu niệm

Đại biểu, cán bộ, giảng viên và các học viên chụp ảnh lưu niệm

Ảnh: Hoàng Lê Hoài Bắc

Tin: Dương Lê Nguyên Hiền

Comments are closed.