Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên năm 2020 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế

Được sự ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 09/5/2020, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên năm 2020 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Huế.

Đến tham dự Lễ khai giảng có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế cùng các cán bộ, giảng viên Phân viện Huế và các học viên tham gia lớp học.

Lớp học lần này có 56 học viên đăng ký tham gia, bao gồm các cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Huế. Khóa học bắt đầu từ ngày 09/5/2020 đến ngày 01/8/2020. Nội dung chương trình học gồm 18 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo được chia làm 2 phần: Phần kiến thức về nền hành chính nhà nước gồm 9 chuyên đề nhằm củng cố, bổ sung kiến thức về quản lý hành chính nhà nước trong hệ thống chính trị, tổ chức hành chính nhà nước; Phần kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ gồm 2 chuyên đề nhằm làm rõ những nguyên tắc, yêu cầu và nội dung cơ bản phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ cũng như thực tế quản lý nhà nước ở các bộ, ban ngành và các địa phương; Phần những kỹ năng cơ bản gồm 7 chuyên đề phát triển kỹ năng thực thi công vụ như các vấn đề thực hiện chức năng, thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng làm việc nhóm, soạn thảo văn bản, viết báo báo… Học viên được tham gia kiểm tra 02 bài và làm 01 bài tập tình huống quản lý thuộc lĩnh vực mình công tác. Những kiến thức nền tảng sẽ giúp các học viên hệ thống và cập nhật kiến thức để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công chức, viên chức của mình.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, PGS.TS.Nguyễn Hoàng Hiển, Phó Giám đốc Phân viện Huế nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính và kỹ năng cần thiết để phục vụ yêu cầu của công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn. Hy vọng rằng sau khóa học, các học viên sẽ vận dụng một phần kiến thức có được vào các công tác chuyên môn của mình, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước ngày càng hiệu quả, minh bạch.

Lớp học dự kiến bế giảng vào ngày 01/8/2020.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phát biểu Khai giảng khóa học

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phát biểu Khai giảng khóa học

ThS. Vương Thị Kim Khuê, phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Huế công bố các Quyết định mở lớp

ThS. Vương Thị Kim Khuê, phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Huế công bố các Quyết định mở lớp

Toàn cảnh buổi lễ Khai giảng

Toàn cảnh buổi lễ Khai giảng

Lãnh đạo, giảng viên cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo, giảng viên cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm

Dương Lê Nguyên Hiền

Comments are closed.