Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và Chuyên viên chính khóa I/2021 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, dưới sự ủy nhiệm của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 27/03/2021, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và Chuyên viên chính khóa I/2021 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế.

Tham dự Lễ khai giảng có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế cùng giảng viên, viên chức Phân viện Học viện tại TP.Huế. Và đặc biệt, buổi Lễ có sự hiện diện đông đủ của 192 học viên 02 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, gồm các đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

ThS.Mai Thị Phương Dung - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng,  Phân viện Học viện tại TP.Huế công bố các Quyết định liên quan đến tổ chức lớp học

ThS.Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng,
Phân viện Học viện tại TP.Huế công bố các Quyết định liên quan đến tổ chức lớp học

Tại Lễ Khai giảng, ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng đã công bố Quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp và phân công chuyên viên quản lý của 02 lớp. Khóa học của 2 lớp sẽ diễn ra trong thời gian 3 tháng, từ cuối tháng 03/2021 đến cuối tháng 06/2021. Các học viên sẽ được đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm của Học viện và Phân viện Học viện TP.Huế giảng dạy, trao đổi, gồm 3 phần: Phần 1: Nền hành chính nhà nước; Phần 2: Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; Phần 3: Các kỹ năng cơ bản…Trong quá trình học, các học viên của lớp phải tuân thủ các quy chế về bồi dưỡng do Học viện Hành chính Quốc gia quy định. Các học viên đủ điều kiện sẽ tham gia kiểm tra 02 bài và làm 01 bài tập tình huống quản lý thuộc lĩnh vực mình công tác. Những kiến thức của khóa bồi dưỡng này sẽ giúp các học viên hệ thống và cập nhật kiến thức để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công chức, viên chức của mình.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển - Phó Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế   phát biểu khai giảng khóa học

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Phó Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế
phát biểu khai giảng khóa học

Phát biểu tại Lễ khai giảng, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm; đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức về hội nhập và kỹ năng thực thi công việc để phục vụ công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển bày tỏ mong muốn các học viên hãy luôn ý thức mục đích của việc tham gia lớp bồi dưỡng là cơ hội để mình bổ sung những kiến thức về quản lý nhà nước ở các ngành, lĩnh vực khác nhau nhằm phục vụ có hiệu quả cho cơ quan, đơn vị mình đang công tác. Phó Giám đốc Phân viện TP.Huế cũng đề nghị mỗi học viên phải có ý thức trách nhiệm cao tham gia phát biểu, trao đổi trong quá trình học và nghiêm túc thực hiện các quy chế của Học viện và Phân viện Học viện tại TP.Huế.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Toàn cảnh buổi Lễ khai giảng

Toàn cảnh buổi Lễ khai giảng

Lãnh đạo, giảng viên và các học viên chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo, giảng viên và các học viên chụp ảnh lưu niệm

Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.