Khai giảng lớp Bồi dưỡng văn hóa công vụ năm 2022 tại tỉnh Bình Định

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sáng ngày 12/10/2022, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng văn hóa công vụ năm 2022 tại tỉnh Bình Định.

Đến dự Lễ Khai giảng, về phía đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bình Định, có đồng chí Trịnh Xuân Long – Phó Giám đốc Sở; đồng chí Mai Hồng Quân – Trưởng phòng, Phòng Công chức, viên chức. Về phía đại diện Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế, có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế; ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng; ThS. Đặng Công Minh Tâm – Trưởng phòng, Phòng Tài vụ – Kế toán, cùng cán bộ, giảng viên thuộc Phân viện Học viện tại TP.Huế và 60 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Định tham gia lớp học.

ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại TP. Huế công bố Quyết định tổ chức lớp học

ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại TP. Huế công bố Quyết định tổ chức lớp học

Sau phần chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng công bố Quyết định số 67/QĐ-PVH ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.Huế về việc tổ chức lớp học. Khóa học sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 12/10/2022 đến ngày 14/10/2022. Các học viên sẽ được đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm của Phân viện Học viện tại TP.Huế giảng dạy, trình bày các chuyên đề: Đạo đức công vụ và phòng, chống tham nhũng; Những vấn đề chung về văn hóa công vụ; Trách nhiệm công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính; Kỹ năng giao tiếp và thực hiện các hoạt động lễ tân công vụ. Khóa học sẽ giúp các học viên bổ sung và cập nhật các kiến thức, kỹ năng liên quan đến xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, thân thiện, liêm chính, kiến tạo, phát triển, thực hiện nhiệm vụ công chức, viên chức, người lao động kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ của nước nhà. Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ thực hiện 01 bài kiểm tra để tổng kết lại những vấn đề đã tiếp thu trong quá trình học tập.

PGS.TS.Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu Khai giảng khóa học

PGS.TS.Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu Khai giảng khóa học

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.Huế nhấn mạnh rằng công tác đào tạo, bồi dưỡng đóng vai trò then chốt đối với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp phát triển đất nước trong bối cảnh mới. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng văn hóa công vụ là nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đưc, lối sống nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong chuyên nghiệp, hiện đại, phong cách giao tiếp, ứng xử chuẩn mực trong hoạt động công vụ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong thời gian mới. Đồng thời, Giám đốc Phân viện Học viện tại TP. Huế hy vọng rằng, sau khóa học, các học viên sẽ áp dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ năng đã tiếp thu vào quá trình thực thi nhiệm vụ của bản thân

Đồng chí Trịnh Xuân Long –  Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định phát biểu tại Lễ Khai giảng khóa học

Đồng chí Trịnh Xuân Long – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định phát biểu tại Lễ Khai giảng khóa học

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Trịnh Xuân Long – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định yêu cầu các học viên trong quá trình học tập phải sắp xếp công việc hợp lý, thực hiện nghiêm túc các quy định về bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện Học viện tại TP. Huế; hợp tác tốt với ban cán sự lớp để khóa học được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Đồng thời đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ cũng hy vọng rằng khi kết thúc khoá học mỗi học viên sẽ cập nhật các chủ trương, chính sách mới; nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc, bảo đảm tính chuyên nghiệp, liêm chính, trách nhiệm, năng động, hiệu quả trong thực thi công vụ.

Một số hình ảnh của buổi Lễ:

Đồng chí Mai Hồng Quân – Trưởng phòng, Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Bình Định công bố Quyết định thành lập Ban Quản lý lớp học

Đồng chí Mai Hồng Quân – Trưởng phòng, Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Bình Định công bố Quyết định thành lập Ban Quản lý lớp học

5

Các học viên tham dự buổi Lễ Khai giảng

Các học viên tham dự buổi Lễ Khai giảng

Các đại biểu, giảng viên tham dự Lễ Khai giảng

Các đại biểu, giảng viên tham dự Lễ Khai giảng

Tin, bài: Phòng NNTH&TTTV

Comments are closed.