Khai mạc Lớp phổ biến, giáo dục pháp luật cho viên chức, người lao động năm 2022 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế

Thực hiện Kế hoạch số 471/KH-HCQG ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp “Phổ biến Luật Bảo vệ bí mật nhà nước” cho viên chức, người lao động của Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 18/5/2022, tại phòng B204, Ban Tổ chức cán bộ phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Lớp phổ biến, giáo dục pháp luật cho viên chức và người lao động năm 2022 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế.

Tham dự khai mạc Lớp tập huấn, về phía Học viện Hành chính Quốc gia có ThS. Lê Hoàng Anh – Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ; Về phía Phân viện học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế cùng viên chức và người lao động của Phân viện tham gia Lớp tập huấn.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế  phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế khẳng định tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng. Thông qua việc tổ chức các lớp phổ biến, giáo dục pháp luật cho viên chức, người lao động Phân viện Học viện tại TP.Huế giúp cho viên chức, người lao động hiểu rõ về tầm quan trọng của nó để không xảy ra hậu quả đáng tiếc liên quan đến công tác này. Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế đề nghị viên chức, người lao động Phân viện tham gia Lớp tập huấn với tinh thần nghiêm túc, nắm vững những quy định mà báo cáo viên truyền đạt để làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng tại Phân viện.

Theo kế hoạch, Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 03 buổi với những nội dung sau:

- Các chuyên đề: Quán triệt Công văn số 268-CV/BCSĐ ngày 04/4/2022 của Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Nội vụ; Quán triệt Công văn số 1613/BNV-VP ngày 21/4/2022 của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Quán triệt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước CHXHCN Việt Nam. Quán triệt Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07/7/2022 của Thủ thướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước ngành nội vụ. Các chuyên đề này được trình bày bởi PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển.

- Các chuyên đề: Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực trạng lộ bí mật nhà nước và những vấn đề cần chú ý trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tỉnh hiện nay. Các chuyên đề này được Thiếu tướng Phạm Văn Vinh – Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an trình bày trực tiếp.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Thiếu tướng Phạm Văn Vinh - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an trình bày tại Lớp tập huấn

Thiếu tướng Phạm Văn Vinh – Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an trình bày tại Lớp tập huấn

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế trình bày tại Lớp tập huấn

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế trình bày tại Lớp tập huấn

ThS. Lê Hoàng Anh, Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ phát biểu tại Lớp tập huấn

ThS. Lê Hoàng Anh, Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ phát biểu tại Lớp tập huấn

ThS.Trần Thị Thúy Loan – Phòng Tổ chức – Hành chính, Phân viện Học viện tại TP.Huế điều hành khai mạc Lớp tập huấn

ThS.Trần Thị Thúy Loan – Phòng Tổ chức – Hành chính, Phân viện Học viện tại TP.Huế điều hành khai mạc Lớp tập huấn

6

7

Toàn cảnh buổi tập huấn

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tin, bài: PHÒNG NN-TH & TT-TV

Comments are closed.