Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa 5/2024 tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam

Ngày 10/6/2024, tại Thành phố Đà Nẵng, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa 5/2024 với chương trình chuẩn theo Quyết định số 423/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương nhằm trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, góp phần giúp lãnh đạo, quản lý cấp phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành trong thực thi công vụ.

Toàn cảnh Lễ Khai giảng.

Toàn cảnh Lễ Khai giảng.

Tham dự Lễ khai giảng gồm có: TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam; bà Võ Thị Thu Diễm, Trưởng phòng, Phòng Công chức, Viên chức, Sở Nội vụ Thành phố Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam và đặc biệt là sự có mặt của 50 học viên là các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng tham dự Lễ khai giảng.

Toàn cảnh Lễ Chào cờ.

Toàn cảnh Lễ Chào cờ.

Sau phần chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ThS. Nguyễn Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng tại Đà Nẵng, thuộc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam đã công bố Quyết định số 3646/QĐ-HCQG ngày 05/6/2024 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa 5/2024 tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam; thời gian khóa học từ ngày 10/6/2024 đến ngày 29/6/2024 với nội dung chương trình học gồm 68 tiết với 10 chuyên đề, trong đó có 08 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo, được chia thành 02 phần, cụ thể:

- Phần I: Kiến thức có 02 chuyên đề nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức về nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp phòng; kiến thức văn hóa lãnh đạo, quản lý và 01 chuyên đề báo cáo về cải cách hành chính ở bộ, ngành, địa phương và vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo quản lý cấp phòng.

- Phần II: Kỹ năng gồm 06 chuyên đề kỹ năng gắn với nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp phòng, qua đó phát triển kỹ năng tham mưu của lãnh đạo, quản lý cấp phòng; kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng nhằm phục vụ yêu cầu của công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn và 01 chuyên đề báo cáo về lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ công.

Ngoài ra, các học viên sẽ tham gia 01 buổi học tập, nghiên cứu thực tế  tại Thành phố Đà Nẵng và thực hiện 01 bài kiểm tra điều kiện đánh giá chất lượng để hoàn thành khóa học.

TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Lễ Khai giảng.

TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Lễ Khai giảng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: Mục đích của khóa học nhằm giúp các học viên nhạy bén, tinh tế trong việc nắm bắt, giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn, phù hợp với chức vụ, chức danh mình đang đảm nhiệm. TS. Trần Đình Chín mong muốn, sau khóa học sẽ nâng cao nhận thức và năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm gia tăng giá trị công vụ, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. TS. Trần Đình Chín đề nghị trong thời gian tham gia khóa học, các học viên nghiêm túc chấp hành quy chế, tập trung cao trong học tập, chủ động nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận để làm rõ các vấn đề theo nội dung chương trình học và các vấn đề thực tiễn lãnh đạo, quản lý cấp phòng gắn với nhiệm vụ công tác; các học viên cần có kế hoạch sắp xếp, phân bổ thời gian một cách hợp lý để tham gia và đảm bảo hoàn thành tốt khóa học. Đối với các giảng viên và các đơn vị liên quan thuộc Phân hiệu luôn bám sát tình hình học tập của lớp, điều phối lịch giảng, tạo môi trường học tập thân thiện và nghiêm túc để lớp học đạt được hiệu quả tốt nhất./.

Tin bài: Phòng QLKH,KT & TV

Comments are closed.