Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 9/2024 tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam

Sáng ngày 01/6/2024, tại Thành phố Huế, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 9/2024 với chương trình chuẩn theo Quyết định số 426/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Về việc ban hành chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương nhằm trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kiến thức về hội nhập, làm việc trong môi trường quốc tế, góp phần giúp lãnh đạo, quản lý cấp Vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành trong thực thi công vụ.

Toàn cảnh Lễ Khai giảng.

Toàn cảnh Lễ Khai giảng.

Tham dự Lễ Khai giảng, về phía Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam gồm có: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân hiệu; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam; và đặc biệt là sự có mặt của 34 học viên là các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn miền Trung, cụ thể tại các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định tham dự Lễ Khai giảng.

Buổi Lễ được tổ chức trên hệ thống trực tuyến Microsoft Teams, các học viên tham dự tại các điểm cầu trực tuyến.

ThS. Mai Thị Phương Dung, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Bồi dưỡng, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam công bố Quyết định tổ chức lớp học.

ThS. Mai Thị Phương Dung, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Bồi dưỡng, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam công bố Quyết định tổ chức lớp học.

Sau phần chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ThS. Mai Thị Phương Dung, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Bồi dưỡng, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam đã công bố Quyết định số 3503/QĐ-HCQG ngày 30/5/2024 của Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 9/2024 tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam; thời gian khóa học từ ngày 01/6/2024 – 07/7/2024 với nội dung chương trình học gồm 80 tiết với 10 chuyên đề, trong đó có 08 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo, được chia thành 02 phần, cụ thể:

- Phần I: Kiến thức có 03 chuyên đề nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức về nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp Vụ; kiến thức cần thiết về hội nhập, làm việc trong môi trường quốc tế, về quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 01 chuyên đề báo cáo.

- Phần II: Kỹ năng gồm 05 chuyên đề kỹ năng gắn với nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, qua đó phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, kỹ năng thực thi công việc để phục vụ yêu cầu của công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn và 01 chuyên đề báo cáo.

Ngoài ra, các học viên sẽ tham gia 01 buổi học tập, nghiên cứu thực tế và thực hiện 01 bài kiểm tra điều kiện đánh giá chất lượng để hoàn thành khóa học.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Lễ Khai giảng.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Lễ Khai giảng.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: Mục đích của khóa học nhằm giúp các học viên nhạy bén, tinh tế trong việc nắm bắt, giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn, phù hợp với chức vụ, chức danh mình đang đảm nhiệm. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển mong muốn, sau khóa học sẽ nâng cao nhận thức và năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm gia tăng giá trị công vụ, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Đồng thời, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển đề nghị: các học viên chuẩn bị tốt các điều kiện về thiết bị và đường truyền Internet để tham gia học tập thuận lợi, không gián đoạn và có ý thức trách nhiệm cao, tham gia phát biểu, trao đổi trong quá trình học, nghiêm túc thực hiện các quy chế của Học viện Hành chính Quốc gia và Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam; giảng viên và các đơn vị liên quan thuộc Phân hiệu bám sát tình hình học tập của lớp, điều phối lịch giảng, hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến cho học viên, tạo môi trường học tập thân thiện và nghiêm túc để lớp học đạt được hiệu quả tốt nhất.

Thay mặt các học viên tham gia Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 9/2024, học viên Võ Đình Thắng, Chánh Án Tòa án Nhân dân Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia nói chung và Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam nói riêng đã quan tâm tổ chức lớp học. Đây không chỉ là dịp để các học viên hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ mà còn là dịp để các học viên được trang bị các kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đồng thời sẽ cùng nhau đoàn kết, thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo, bồi dưỡng, tham gia nghiên cứu, học tập đầy đủ các chuyên đề theo chương trình bồi dưỡng nhằm đảm bảo chất lượng bồi dưỡng theo yêu cầu chương trình đặt ra./.

Tin bài: Phòng QLKH,KT & TV

Comments are closed.