Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2020-2024

Từ ngày 28/5/2024 đến ngày 31/5/2024, tại tỉnh Quảng Nam, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam đã tổ chức các Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy khóa 2020-2024. Tham gia các Hội đồng đánh giá gồm có các nhà khoa học là lãnh đạo Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam; các nhà khoa học đến từ các Khoa chuyên môn thuộc Học viện Hành chính Quốc gia và các giảng viên thuộc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam.

Các Hội đồng đánh giá luận văn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trên hệ thống Microsoft Teams của Học viện Hành chính Quốc gia.

Đợt bảo vệ khóa luận tốt nghiệp lần này gồm có 12 sinh viên Đại học chính quy thuộc 05 chuyên ngành: Quản trị Văn phòng (02 sinh viên),  Quản trị Nhân lực (05 sinh viên), Luật (02 sinh viên), Thanh tra (02 sinh viên), Quản lý Nhà nước (01 sinh viên). Các sinh viên đã hoàn thành các môn học theo quy định của chương trình đào tạo, nghiên cứu, đi thực tế và viết khóa luận tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của các giảng viên là Tiến sĩ, Thạc sĩ có kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực mà sinh viên đã chọn nghiên cứu.

Sau khi sinh viên hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, dưới sự đồng ý của người hướng dẫn khoa học, các sinh viên hoàn thiện các thủ tục bảo vệ luận văn theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học viện Hành chính Quốc gia, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cho các sinh viên bảo vệ đề tài khóa luận trước Hội đồng đánh giá đề tài. Đề tài khóa luận năm nay được các Hội đồng đánh giá cao về tính đa dạng, phù hợp với thực tiễn, sinh viên thực hiện khóa luận tự tin và sử dụng hiệu quả nhiều phương pháp nghiên cứu để tìm hiểu và giải quyết vấn đề mà đề tài đã đặt ra.

Các buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp không chỉ là dịp đánh giá kiến thức và kỹ năng của sinh viên mà đây còn là dịp sinh viên có cơ hội được tìm hiểu, nghiên cứu và công bố sản phẩm nghiên cứu khoa học của bản thân mình trước Hội đồng đánh giá khóa luận. Kết quả nghiên cứu của các bạn sinh viên là minh chứng tiêu biểu cho tinh thần ham học hỏi, nỗ lực và không ngừng phát triển, hoàn thiện bản thân trên con đường lĩnh hội tri thức.

Một số hình ảnh tại các Hội đồng đánh giá khóa luận:

z5497127522927_53c0eaf733c10d45a6deb581b74a9472  z5497127542115_e877d4f962aa41718146b297982294d1 z5497127544616_0d9e918fb410bfebb0d44f3f4f360084

z5497127524451_7151a6dd4b89d69813ce860c0a4103c3

z5497348543566_541b880b7834caef88f151b7e258aacb z5497127550653_f655b37ffce3b7066eceaeb505abe7df

 

z5497127546723_25b9c627f9371886448467a295017775

Tin bài: Phòng QLKH,KT & TV

Comments are closed.