Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023-2024

Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-PHQN ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam, từ ngày 14 đến 16 tháng 5 năm 2024, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam tổ chức các Hội đồng nghiệm thu 10 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023 – 2024. Các Hội đồng nghiệm thu được tổ chức trên hệ thống trực tuyến MS Teams của Học viện Hành chính Quốc gia giữa các điểm cầu trụ sở tại tỉnh Quảng Nam và trụ sở tại thành phố Huế.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên đóng vai trò rất quan trọng trong công tác đào tạo, góp phần nâng cao tính tự chủ sáng tạo và năng động của sinh viên. Việc thực hiện đề tài nghiên cứu giúp sinh viên phát triển các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, kỹ năng tìm kiếm, thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng giải quyết vấn đề,… Đây là hoạt động được Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam tổ chức định kỳ hằng năm.

Trong hơn hai ngày làm việc, các nhóm nghiên cứu lần lượt trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của các đề tài nghiên cứu khoa học. Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành nghiêm túc theo đúng quy định của Nhà trường về trình tự đánh giá một đề tài nghiên cứu khoa học. Theo đó, công trình nghiên cứu của nhóm sinh viên đã nhận được ý kiến phản hồi, đóng góp tích cực, khoa học, khách quan, chuyên sâu từ các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu. Bên cạnh đó, Hội đồng nghiệm thu cũng chỉ ra những hạn chế trong các đề tài nhằm giúp các bạn sinh viên hoàn thiện đề tài của mình tốt hơn nữa, cũng như tăng khả năng củng cố kiến thức và các kỹ năng liên quan cần thiết trong quá trình thực hiện các đề tài tiếp theo.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nghiệm thu đã thông qua 10 đề tài. Chúc mừng các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam năm học 2023 – 2024 đã đạt được những thành công nhất định. Để có được những thành tích như ngày hôm nay là nhờ sự đam mê nghiên cứu khoa học của sinh viên, sự hướng dẫn nhiệt tình của quý thầy cô giáo và sự quan tâm sâu sắc của Ban Giám đốc Phân hiệu. Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam mong muốn và hy vọng sinh viên trong toàn Phân hiệu sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, ham học hỏi, đam mê nghiên cứu khoa học, đưa phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên ngày càng phát triển sâu rộng hơn nữa.

Một số hình ảnh liên quan:

TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam phát biểu tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam

TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam phát biểu tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam

2

3

Sinh viên báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học tại điểm cầu Quảng Nam

Sinh viên báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học tại điểm cầu Quảng Nam

5

Các thành viên Hội đồng nhận xét tại điểm cầu ở trụ sở tại tỉnh Quảng Nam

Các thành viên Hội đồng nhận xét tại điểm cầu ở trụ sở tại tỉnh Quảng Nam

7

Các thành viên Hội đồng nhận xét tại điểm cầu ở trụ sở tại thành phố Huế

Các thành viên Hội đồng nhận xét tại điểm cầu ở trụ sở tại thành phố Huế

9

10

11

Sinh viên nhận hoa chúc mừng từ các giảng viên của Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam

Sinh viên nhận hoa chúc mừng từ các giảng viên của Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam

Tin bài: Phòng QLKH, KT&TV

Comments are closed.