Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung tổ chức các Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ năm 2023

Thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học của Học viện Hành chính Quốc gia, ngày 09/11/2023 Ban Quản lý đào tạo, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung tổ chức các Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ năm 2023.

Đợt bảo vệ luận văn lần này có 08 học viên thuộc chuyên ngành Quản lý công (lớp HC25.T2; HC25.T7; HC26.T2). Các học viên đã hoàn thành các môn học theo quy định của chương trình đào tạo và có 06 tháng nghiên cứu, đi thực tế và viết luận văn dưới sự hướng dẫn của các phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về lĩnh vực mà học viên lựa chọn. Sau khi các học viên hoàn thành luận văn, dưới sự đồng ý của người hướng dẫn khoa học, các học viên hoàn thiện thủ tục bảo vệ luận văn theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Quản lý đào tạo phối hợp với Phân viện Học viện khu vực Miền Trung tổ chức cho các học viên bảo vệ đề tài trước Hội đồng chấm luận văn.

Tham gia Hội đồng gồm có các nhà khoa học là Lãnh đạo các Ban thuộc Học viện Hành chính Quốc gia; Lãnh đạo và giảng viên thuộc Phân viện Học viện khu vực Miền Trung cùng với các nhà khoa học đến từ Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế; Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Luật, Trung tâm Khoa học XHNV thuộc Đại học Huế; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội đồng đánh giá luận văn trực tiếp cho 08 học viên bảo vệ luận văn diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, tất cả các học viện đã được các Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị Ban Quản lý đào tạo hoàn thiện hồ sơ trình Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia công nhận học vị thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công cho các học viên.

Một số hình ảnh:

ThS. Nguyễn Thị Út Phượng, Đại diện Cơ sở đào tạo công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn của các học viên

ThS. Nguyễn Thị Út Phượng, Đại diện Cơ sở đào tạo công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn của các học viên

ThS. Phan Huyền Trang, Đại diện Cơ sở đào tạo công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn của các học viên

ThS. Phan Huyền Trang, Đại diện Cơ sở đào tạo công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn của các học viên

3

4

5

Các học viên trình bày tóm tắt luận văn

Các học viên trình bày tóm tắt luận văn

TS. Lê Thanh Huyền, Trưởng Ban, Ban Quản lý đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia nhận xét luận văn của học viên

TS. Lê Thanh Huyền, Trưởng ban, Ban Quản lý đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia nhận xét luận văn của học viên

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhận xét luận văn của học viên

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhận xét luận văn của học viên

TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhận xét luận văn của học viên

TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhận xét luận văn của học viên

TS. Ngô Văn Trân, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhận xét luận văn của học viên

TS. Ngô Văn Trân, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhận xét luận văn của học viên

TS. Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Trần Hải Định, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhận xét luận văn của học viên

TS. Trần Hải Định, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhận xét luận văn của học viên

TS. Lê Thị Thu Huyền, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhận xét luận văn của học viên

TS. Lê Thị Thu Huyền, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhận xét luận văn của học viên

TS. Ngô Quang Tuệ, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhận xét luận văn của học viên

TS. Ngô Quang Tuệ, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhận xét luận văn của học viên

TS. Vũ Hoàng Mạnh Trung, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhận xét luận văn của học viên

TS. Vũ Hoàng Mạnh Trung, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhận xét luận văn của học viên

PGS.TS. Trần Xuân Bình, Trung tâm Khoa học XHNV, Đại học Huế nhận xét luận văn của học viên

PGS.TS. Trần Xuân Bình, Trung tâm Khoa học XHNV, Đại học Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Lê Văn Thăng, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Lê Văn Thăng, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhận xét luận văn của học viên

19

20

21

22 23

Các thành viên Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Các thành viên Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Phòng QLKH, KT và TV

Comments are closed.